Peticija protiv postavljanja bazne stanice kompanije „Vip Mobile” u centru Malog Zvornika

Predsednik opštine razgovarao sa predstavnicima potpisnika

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, danas je razgovarao sa predstavnicima potpisnika peticije protiv postavljanja bazne stanice mobilne telefonije od strane kompanije VIP u centru Malog Zvornika. Na sastanku kome su prisustvovali predsednik opštine Zoran Jevtić, predsednik SO- e Radovan Tadić, predstavnici građana – potpisnika dr Siniša Burić, dr Sanja Pažin i Dušica Vidaković, razgovarano je o tome koliko negativne posledice može imati rad ove stanice po zdravlje stanovništava, obzirom na to da je smeštena na nižoj zgradi u samom centru Malog Zvornika, kao i o tome kako je uopšte došlo do toga da se sporna bazna stanica postavlja baš na ovoj lokaciji i koje su mere koje se mogu preduzeti da se radovi na postavljanju iste obustave, i da se ista postavi na nekoj lokaciji koja neće ugrožavati zdravlje građana.

Nakon sastanka predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić rekao je sledeće:

–    Opština Mali Zvornik ne stoji iza postavljanja ove stanice, kako finansijski, tako niti jednom dozvolom koju je izdala, jer za istu niti je tražena bilo kakva dozvola, niti je izdata od bilo kog organa opštinske uprave, cela zbrka je nastala kada je skupština stanara zgrade S26/V potpisala ugovor sa pomenutim mobilnim operaterom o postavljanju antena istog na njihov krov u zamenu za mesečnu kiriju i popravku fasade. Za postavljanje prvobitno pomenutih antena, nije bila potrebna nikakva saglasnost ili dozvola od strane lokalne samouprave, osim Skupštine stanara, koja je to odobrila i potpisala ugovor a predviđeni objekat nije prelazio gabarite predviđene zakonom, tako da organi opštinske uprave nisu imali nikakav osnov da reaguju.

Početkom izvođenja radova, nastaje i peticija protiv postavljanja, a paralelno sa tim i kompanija sa gabaritima objekta prevazilazi zakonske okvire za koje nisu potrebne dozvole, tako da je opština Mali Zvornik na lice mesta već uputila građevinskog inspektora, te će se na osnovu njegovog izveštaja postupiti po zakonu. Osim toga u toku inspekcijskog nadzora inspektora za zaštitu životne sredine opštine Mali Zvornik je utvrđeno da investitor nije ispoštovao proceduru i podneo zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu, te je tom prilikom naloženo investitoru da odmah obustavi radove i izvrši podnošenje zahteva za procenu uticaja na životnu sredinu. Obzirom da se izvođač radova oglušio o nalog za obustavu i nastavio sa radovima protiv istog će biti podnete prekršajne prijave u skladu sa zakonom.

Najštetnije po sve građane je širenje neistina da opština Mali Zvornik  stoji iza postavljanja ovog objekta, jer se time stavlja u senku sve ono što opština čini za svoje građane, pa i to da je ovaj put na njihovoj strani, zahteve potpisnika uvažava i poštuje, te da će učiniti sve što je u skladu sa zakonskim mogućnostima da se ovaj incident reši u interesu svih građana, jer čak i pojedini stanari pomenute zgrade koji su potpisali saglasnost, danas tvrde da su bili obmanuti od predstavnika kompanije i potpisuju peticiju protiv.

Share