Ojačani kapaciteti lokalnih službenika i popisivača iz Bogatića, Vladimiraca i Malog Zvornika za popis i ažuriranje evidencije zemljišta u javnoj svojini

U periodu od 14–16. oktobra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji održan je drugi trening za popisivače i članove opštinskih radnih timova iz Bogatića, Vladimiraca i Malog Zvornika, sa ciljem podizanja njihovih kapaciteta za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije zemljišta u javnoj svojini ovih opština. Trening je održan u sklopu edukativnih aktivnosti na projektu “Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava“ koji ove opštine realizuju kroz Program Exchange 5 koji finansira Evropska unija, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Tokom dvodnevnog treninga ukupno 23 učesnika je upoznato sa zakonskim okvirom koji reguliše upravljanje različitim vrstama zemljišta na kojima se kao imaoci prava (javne svojine ili prava korišćenja) vode jedinice lokalne samouprave, kao što su: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište. Najveći deo treninga je bio posvećen radionicama tokom kojih su učesnici imali priliku da se, kroz praktičan rad u softveru za vođenje evidencije opštinske imovine, obuče za posao sakupljanja i provere podataka o parcelama u javnoj svojini opština koje će biti predmet popisa. Pored ovoga, učesnici su obučeni kako da ispravno popune NEP JS obrazac za parcele, kako bi se ti podaci mogli migrirati (masovno importovati) u Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koji vodi Republička direkcija za imovinu (RDI). Imajući u vidu da je migracija podataka o opštinskoj imovini u ovaj registar zakonska obaveza, posebno značajan segment treninga je bio upoznavanje članova opštinskih radnih timova sa neophodnim koracima u postupku masovnog importa podataka o opštinskoj imovini u pomenuti registar.

Projektom je planirano da angažovani popisivači uz pomoć koordinatora opštinskog radnog tima za popis imovine, do kraja godine, izvrše sakupljanje i proveru podataka za ukupno 1120 parcela koliko je predviđeno da bude popisano u sve tri opštine. Pored toga, projektom je planirana masovna migracija podataka za najmanje 4300 nepokretnosti koje su u javnoj svojini ovih opština.

Sprovođenjem ovog treninga zaokružene su edukativne aktivnosti na projektu koje su doprinele da se lokalni službenici i popisivači iz Bogatića, Vladimiraca i Malog Zvornika uspešno obuče za kompletiranje i vođenje elektronske evidencije objekata i zemljišta u javnoj svojini, koja predstavlja ključni preduslov za efikasnije upravljanje imovinom ovih opština.

Share