U Malom Zvorniku u toku podela opštinskih subvencija poljoprivrednicima

Do kraja tekuće godine opština Mali Zvornik dodeliće 16 miliona dinara na ime subvencija u poljoprivredi, za sufinansiranje nabavke opreme, mašina i alata.

Nakon sprovedenog konkursa za dodelu navedenih podsticaja, u toku je potpisivanje ugovora sa poljoprivrednicima o korišćenju opštinskih subvencija.

Prema rečima predsednika opštine Zorana Jevtića, lokalna samouprava u Malom Zvorniku kroz subvencije u poljoprivredi podržaće nabavku opreme u različitim sektorima poljoprivredne proizvodnje, kao i u oblasti pčelarstva i bavljenja seoskim turizmom.

On je naveo da se iznos u budžetu za ovu namenu u 2019. godini nije menjao u odnosu na prošlu godinu i da je na ime subvencija za poljoprivrednike opredeljeno 16 miliona dinara.

Nabavljenu opremu, koja treba da unapredi poljoprivrednu proizvodnju i olakša rad ovoj oblasti, opština sufinansira u iznosu od 60 do 70 posto vrednosti kupljene robe, a povraćaj sredstva vrši na osnovu priloženih računa.

Najniži predviđeni iznos naknade je 200.000 dinara, a najviši 800.000 dinara.

Nadoknada troškova za nabavljenu opremu, mašine i alate moguća je samo za kupovinu obavljenu u periodu od 01. januara do 31. oktobra 2019. godine.

Jevtić je dodao da će nakon novembarske isplate subvencija poljoprivrednicima, u okviru predviđenog iznosa, do kraja tekuće godine biti realizovana još jedna podela ovih sredstava.

Osim subvencija poljoprivrednicima opština Mali Zvornik dodeljuje i kreditna sredstva, za šta je konkurs još aktuelan i biće otvoren do kraja novembra.

Ljiljana Ristanović

Share