Savet Mačvanskog upravnog okruga u Malom Zvorniku zasedao na temu unapređenja civilne zaštite

Stanje i organizacija civilne zaštite na teritoriji Mačvanskog okruga, izazovi sa kojima se suočavaju lokalne samouprave i načini prevazilaženja problema u ovoj oblasti tema je sedme sednice Saveta Mačvanskog upravnog okruga, održane danas u Malom Zvorniku. Zasedanju su prisustvovali predsednici opština i gradova sa ovog područja, te predstavnici Okružnog štaba Sektora za vanredne situacije iz Šapca i Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Predsedavajući sednici i načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac izjavio je da je tema sednice veoma značajna, s obzirom na činjenicu da su klimatske promene evidentne i da se svakodnevno dešavaju nemilosrdni odgovori prirode na ovu pojavu, u vidu zemljotresa, poplava, požara i klizišta, sa kojima opštine imaju dosta negativnih iskustava.

Krasavac je naveo da lokalne samouprave, na čelu sa Mačvanskim upravnim okrugom, treba više da rade na prevenciji rizika od elementarnih nepogoda i jačanju svojih kapaciteta za delovanje u vanrednim situacijama, a ne samo da troše sredstva na sanaciju posledica i obnavljanje.

Prema njegovim rečima, stanje u oblasti civilne zaštite je raznoliko, jer pojedine opštine opredeljuju sredstva za obuku, opremanje i druge aktivnosti jedinica civilne zaštite, dok su druge manje aktivne u tome.

On je istakao da je cilj da se ta situacija popravi i izjednači u svim opštinama, da se utvrdi stanje ljudskih resursa i privrednih subjekata koji mogu pomoći u eventualnom spašavanju, evakuaciji i svakoj drugoj pomoći ljudstvu u vanrednim situacijama i da jedinice civilne zaštite budu dovedene u stanje da mogu adekvatno doprineti u različitim nepredvidivim događajima, jer će se oni desiti, samo je pitanje kada i gde.

Krasavac je rekao da opštine zato moraju biti spremne i da je u tom cilju i današnji sastanak.

Na pitanje novinara o tome koje su mere prevencije rizika od elementarnih nepogoda predviđene za Mali Zvornik, s obzirom da se u ovoj opštini održava sastanak posvećen pomenutoj temi, Krasavac je odgovorio da je Mali Zvornik imao negativno iskustvo vezano za bujične poplave i klizišta i da će tema u svakoj od opština biti razrađivana u delu koji se tiče iskustva koje su imale u prošlosti.

Izrazivši zadovoljstvo što je opština Mali Zvornik domaćin sastanka Saveta Mačvanskog upravnog okruga, predsednik opštine Zoran Jevtić rekao je da je, pre početka sednice, načelnika Krasavca detaljno informisao o svemu što ova opština radi i preduzima na planu prevencije rizika od nepogoda, kao i o problemima sa kojima se suočava radeći na tom planu.

On je naveo da je opština Mali Zvornik krenula u proceduru osposobljavanja i opremanja Jedinice civilne zaštite, te da su s tim u vezi aktuelne različite javne nabavke, izrada projekata i neophodne tehničke dokumentacije, a da je lokalni parlament ranije usvojio Operativni plan odbrane od poplava.

Istakavši da su u budžetu za tekuću godinu opredeljena sredstva za opremanje Jedinice civilne zaštite i da su izdvajanja za ovu namenu predviđena i u narednoj godini, Jevtić je rekao da će opremanje dela ove jedinice biti završeno do Nove godine, te da su nakon toga predviđene obuke za njene pripadnike, kako bi što spremnije dočekali eventualne rizične situacije.

Prema njegovim rečima, opština Mali Zvornik od 2014. godine uradila je mnogo toga na planu prevencije rizika od napogoda, najviše u delu uređenja rečnih korita, koja su, zbog stanja u kojem su se nalazila, izazvala najviše problema i u najvećoj meri doprinela poplavama.

Izrađeno je više planova detaljne regulacije rečnih korita na području opštine i projektno – tehničke dokumentacije sa kojom lokalna samouprava namerava da aplicira kod različitih donatora i obezbedi sredstva za adekvatno uređenje bujičnih reka i potoka.

Za sanaciju postojećih klizišta ova lokalna samouprava ima spremnih devet projekata, sa neophodnom tehničkom dokumentacijom, za koje sredstva namerava da zatraži na konkursima kod nadležnih ministarstava i stranih donatora.

Pored svega navedenog, opština Mali Zvornik svake godine značajna sredstva izdvaja i za pošumljavanje privatnih parcela građana, koje, kako je istakao predsednik opštine, takođe igra važnu ulogu u prevenciji od poplava i klizišta.

Ljiljana Ristanović

Projekat „Mali Zvornik – Gde smo 5 godina nakon poplava?” odobren je i sufinansiran radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Zvornik u 2019. godini.

Share