Ауто школа са традицијом: „Drina-SNN”

Ауто школа „Drina-SNN” располаже савременим условима у којима се изводи теоретска настава као и новим возним парком. Ауто школа организује обуку и полагање возачког испита за категорије: А, Б, Ц и ЦЕ .

Возни парк ауто школе „Drina-SNN” чине аутомобили нове генерације старости до пет година. Возила на којима се врши обука и полагање возачког испита поседују сву неопходну опрему и испуњавају све прописане стандарде. Возни парк чине четири аутомобила, по два, марке „Volkswagen Golf” VI и V.

Обука за Ц и ЦЕ категорије на камиону „Mercedes Benz Atego” 1218. 

Обука АМ категорије се обавља на мотоциклу марке „Sprint Miner”.

Пословна идеја Ауто школе „Drina-SNN” је да својим кандидатима омогући стицање знања и вештина за безбедно управљање у саобраћају.

Квалитетна обука возача, повољне цене и адекватна припрема за полагање возачког испита су приоритети наше ауто школе. Циљ нам је да квалитетном обуком допринесемо већој безбедности саобраћаја оспособљавањем кандидата за самостално и безбедно управљање возилом.

Позитивна искуства кандидата и одлична пролазност на испитима вожње су доказ нашег квалитета.

Обука се састоји од теоријске наставе и практичне обуке (вожње). Број часова теорије и праксе зависи од категорије возила.

Наш тим инструктора чине лица која су сертификована V степеном саобраћајне стручне спреме. Наши инструктори имају знање и дугогодишње искуство у практичној обуци кандидата. Са нашим полазницима поступају на професионалан начин са жељом да их брзо и ефикасно оспособе за самостално управљање моторним возилом.

Теоријска предавања се, као и полагање тестова, одржавају у просторијама Ауто школе „Drina-SNN”, у Дринској улици у Малом Зворнику (пролаз испод Комерцијалне банке).

Ауто школа „Drina-SNN”основана је 1996. године у Малом Зворнику.

Кроз нашу обуку су прошле бројне генерације полазника током више од две деценије постојања.

WEB: Ауто школа „Drina-SNN”

E-mail: office@autoskoladrinasnn.rs

Дринска бб

15318 Мали Зворник

Телефони:

+381 15 470 175

+381 63 81 36 053

+381 64 34 47 331

+381 64 49 38 269

Savremeni vozni park Auto škole „Drina-SNN”: Folksvagen Golf VIAuto škola „Drina-SNN” raspolaže optimalnim uslovima u kojima se izvodi teoretska nastava, kao i novim voznim parkom. Auto škola organizuje obuku i polaganje vozačkog ispita za kategorije: A, B, C i CE .Vozni park auto škole „Drina-SNN” čine automobili nove generacije starosti do pet godina. Vozila na kojima se vrši obuka i polaganje vozačkog ispita poseduju svu neophodnu opremu i ispunjavaju sve propisane standarde. Vozni park čine četiri automobila, po dva, marke „Volkswagen Golf” VI i V.Obuka za C i CE kategorije na kamionu „Mercedes Benz Atego” 1218. Obuka AM kategorije se obavlja na motociklu marke „Sprint Miner”.Poslovna ideja Auto škole „Drina-SNN” je da svojim kandidatima omogući sticanje znanja i veština za bezbedno upravljanje u saobraćaju.Kvalitetna obuka vozača, povoljne cene i adekvatna priprema za polaganje vozačkog ispita su prioriteti naše auto škole. Cilj nam je da kvalitetnom obukom doprinesemo većoj bezbednosti saobraćaja osposobljavanjem kandidata za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom.Pozitivna iskustva kandidata i odlična prolaznost na ispitima vožnje su dokaz našeg kvaliteta.Obuka se sastoji od teorijske nastave i praktične obuke (vožnje). Broj časova teorije i prakse zavisi od kategorije vozila.Naš tim instruktora čine lica koja su sertifikovana V stepenom saobraćajne stručne spreme. Naši instruktori imaju znanje i dugogodišnje iskustvo u praktičnoj obuci kandidata. Sa našim polaznicima postupaju na profesionalan način sa željom da ih brzo i efikasno osposobe za samostalno upravljanje motornim vozilom.Teorijska predavanja se, kao i polaganje testova, održavaju u prostorijama Auto škole „Drina-SNN”, u Drinskoj ulici u Malom Zvorniku (prolaz ispod Komercijalne banke).Auto škola „Drina-SNN”osnovana je 1996. godine u Malom Zvorniku.Kroz našu obuku su prošle brojne generacije polaznika tokom više od dve decenije postojanja.WEB: Auto škola „Drina-SNN”E-mail: office@autoskoladrinasnn.rsDrinska bb15318 Mali ZvornikTelefoni:+381 15 470 175+381 63 81 36 053+381 64 34 47 331+381 64 49 38 269

Posted by Mali Zvornik info on Среда, 04. април 2018.

Share