Dvodnevna obuka o standardima kvaliteta od značaja za poslovanje

Akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica, održala je dvodnevnu obuku u Malom Zvorniku od 30. do  31. januara, na temu „Pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje”.

Predstavnici Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO održali su i promociju programa „Internacionalizacija MSP u 2019. godini” koji je razvila Razvojna agencija Srbije (RAS), za privatne preduzetnike.

Osnovni cilj ovog programa je internacionalizacija primarno malih i srednjih privrednih društava, u cilju kreiranja uslova za ostvarivanje izvoznih poslova, kroz prezentaciju proizvoda i usluga, uspostavljanje poslovnih kontakata sa privrednim društvima iz inostranstva, prikupljanje informacija o uslovima prisustva na stranim tržištima i praćenje aktuelnosti u sektorima od posebne važnosti za domaću privredu.

Razvojna agencija Srbije ovim programom sufinansira nastup domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima u okviru Nacionalnog štanda Srbije. Programom je predviđeno da RAS snosi troškove: zakupa prostora na sajmovima, izgradnje i dizajna štanda kao i ostale prateće troškove koji su u vezi sa izgradnjom štanda. RAS će takođe finansirati i izradu sajamske brošure za svaki sajam kao i promotivne aktivnosti koje su u vezi sa promocijom nastupa na međunarodnim sajmovima.

Osim malih i srednjih privrednih društava ovim programom su takođe obuhvaćena i velika privredna društva. Program će biti realizovan u periodu od decembra 2018. godine do februara 2020. godine.

Prisutnim preduzetnicima obratila se direktorica Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine Danijela Marković, a promociju i obuku sproveli su stručni saradnici u RRA PPR Milena Marjanović, Lidija Vićentić i Zoran Injac.

Istaknuto je da Srbija kao povoljno poslovno okruženje ima obavezu i interes da putem ovih promocija i obuke svim polaznicima pruži priliku da se informišu o istorijatu standardizacije, pregledu standarda kvaliteta, familijama standarda, i pripreme za primenu generičkih standarda sistema menadžmenta na bilo koji vid organizovanja, nezavisno od veličine, bilo da je u pitanju javno preduzeće, državna ustanova ili poslovna organizacija.

Program obuke obuhvatio je sledeće teme:

-Pojam kvaliteta

-Savremeni trendovi

– Zašto i kako upravljati kvalitetom

-Primena sistema menadžmenta kvalitetom u organizaciji

Učesnici obuke, predstavnici mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) i preduzetnika, upoznati su sa relevantnim standardima za sisteme menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine. Obuka je bila uvod u detaljnije konsultacije i imala je za cilj podizanje svesti o ključnim konceptima i pristupima različitih sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine i o procesima za uvođenje i sertifikaciju.

Regionalna agencija realizuje obuke na teritoriji grada Loznice i u opštinama Krupanj, Ljubovija, Osečina, Mali Zvornik i Bogatić kao sastavni deo Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom privrede i Razvojnom agencijom Srbije.

Izvori: Akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica / Mali Zvornik info

Foto: Mali Zvornik info

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Share