Mali Zvornik dobija podršku SKGO za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti

Tokom XLVI skupštine Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) potpisan je Memorandum o saradnji između SKGO i 10 lokalnih samouprava za implementaciju paketa podrške „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou”.

Ovaj paket podrške ima za cilj da pomogne odabranim gradovima i opštinama da unaprede efikasnost i delotvornosti rada njihove lokalne samouprave putem standardizacije administrativnih postupaka i procesa i unapređenjem znanja i postupanja u skladu sa zakonodavnim okvirom koji uređuje ovu oblast i postojećim dobrim praksama.

Lokalnim samoupravama biće pružena podrška kako u sprovođenju organizacionog razvoja radi pune primene Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP), Zakona o elektronskoj upravi i e-ZUP-a, tako i podršku za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta, dekoncentraciju usluga, odnosno postupaka u mesne kancelarija.

Podršku će dobiti: Niš, Kragujevac, Pirot, Vranje, Sremska Mitrovica, Rača, Nova Varoš, Mali Zvornik, Svilajnac, Bela Palanka.

Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou sprovodi se u okviru projekta „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou” koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji”, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Informacioni sistem e-ZUP je informatički alat koji omogućava pribavljanje podataka po službenoj dužnosti, a to predstavlja veliki iskorak u automatizovanju administrativnih postupaka i uvođenju moderne elektronske uprave u Srbiji. Osam institucija, kao nosioci najveće baze podataka, omogućili su pristup podacima iz ukupno dvadeset dve baze podataka preko Servisne magistrale organa. To su: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo pravde, Poreska uprava Republike Srbije i Republički geodetski zavod. Informacioni sistem e-ZUP danas koristi 320 različitih institucija javne uprave koje na dnevnom nivou razmenjuju podatke u delićima sekunde. (PC Press)

Izvori:

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju

Foto: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Share