Četvrti rebalans budžeta: Vanredne investicije za lokalno-ekonomski razvoj

U utorak, 13. novembra održana je dvadeset prva redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik. U prisustvu 27 odbornika, koji su razmatrali pet tačaka dnevnog reda, predlog Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2018. godine obrazložio je predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić.

U kratkom roku, dve sedmice od poslednje sednice lokalnog parlamenta, evidentna je potreba donošenja četvrtog rebalansa budžeta opštine Mali Zvornik za 2018. godinu, s obzirom da su Opštini Mali Zvornik odobrena sredstva u iznosu od 21.600.000 dinara iz sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta Republike Srbije i da postoji potreba da se po hitnom postupku raspiše javna nabavka za adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju objekata koji je Opština pribavila u svojinu, kako bi se adaptirali prema potrebama investitora iz Turske, a sve u cilju bržeg dolaska investitora, otvaranja pogona i novog zapošljavanja.

Zoran Jevtić naglašava da je ova lokalna zajednica prepoznala značaj nastojanja čelnih ljudi samouprave u Malom Zvorniku da uspostave svakodnevnu i trajniju saradnju sa republičkom vlašću, te je i, posledično, položaj opštine Mali Zvornik u Republici Srbiji značajno poboljšan. „Evidentna je promena slike o nama na bolje. Danas smo obezbedili preduslove da se republičkom investicijom uspešno nastave pripreme za otvaranje proizvodnog pogona. Obratili smo se nadležnom ministarstvu koje predvodi potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i uskoro će naši stručni saradnici otputovati u Beograd kako bi se precizirali dalji koraci ka otvaranju fabrike tekstila u Malom Zvorniku.”


Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, nedavno je na 20. sednici SO Mali Zvornik, krajem oktobra, istakao da će se još jedna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik održati u vrlo kratkom razmaku, jer se očekuje priliv sredstava iz budžeta Republike, od oko 22.000.000 dinara, za adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju objekata nekadašnjeg Drvno industrijskog preduzeća „Novo Gučevo” u Donjem Naselju. Pranje tekstila će se obavljati u pogonu koji otvara fabrika „YGS tekstil” deo turske kompanije „Maydenim Tekstil” i taj zahtevni tehnološki sistem zahteva posebna ulaganja u postupak koji će obezbediti zaštititu kvaliteta životne sredine i postizanje kvalitetnijeg životnog okruženja. Iako, prvobitno, Memorandum o saradnji između opštine Mali Zvornik i ove turske kompanije nije predvideo u prvoj godini izradu postrojenja za filtraciju otpadnih voda, konstatovano je da je ono nužno za sprečavanje zagađenja, pa će biti završeno u prvoj, a ne u drugoj fazi – 2020. godine. Svi objekti i sva sredstva ostaju lokalnoj samoupravi, tako da ove izmene ne predstavljaju prepreku za otvaranje pogona, već izazov koji zahteva oko 4.000 kvadratnih metara prostora za savremeno postrojenje, koje zadovoljava aktuelne i buduće stroge standarde Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine. Skupština opštine Mali Zvornik na prethodnoj sednici je odobrila i 21.300.000 dinara opštinskih sredstava u te svrhe.


Četvrti rebalans budžeta pripremljen je zbog promena u strukturi, kako u okviru prihoda i primanja, tako i u strukturi rashoda i izdataka budžeta. Odlukom su planirani u iznosu od 806.357.000 (treći rebalans 784.757.000) dinara. Ukupan iznos, sa sredstvima indirektnih budžetskih korisnika je 816.419.000 (prethodno 794.819.000 ) dinara.

I rashodi su veći za 21.600.000, a 900.000 dinara se usmerava na završetak prve faze igrališta u Velikoj Reci. Očekuje se da se radovi nastave odmah po uspešnom okončanju javne nabavke. Rešena da posao na izgradnji igrališta u Velikoj Reci, započet pre skoro deceniju, privede kraju, opština Mali Zvornik je do sada finansirala i neophodne izmene projektno tehničke dokumentacije, odvojila sredstva za čišćenje prostora budućeg igrališta i kopanje temelja za izgradnju svlačionica, nakon čega je predviđeno ograđivanje terena. Zahvaljujući odgovarajućim izmenama u tehničkom projektu, novoizgrađeno igralište imaće odgovarajuće standardne dimenzije, širinu od 96 metara i dužinu 55 metara, i na njemu će ubuduće moći da se odigravaju zvanične utakmice, što do sada nije bilo moguće.

Jevtić je još jednom istakao značaj projekta javno-privatnog partnerstva za projektovanje, finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture u opštini Mali Zvornik sa javnim plaćanjem. „Naša želja je da sve pripreme budu završene do 1. septembra naredne godine i usklađene sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Najvažnije je izvršiti prenos zemljišta opštini, uz saglasnost vlasnika, na vreme informisati javnost i obavestiti građane da novac iz budžeta neće biti namenjen za otkup, jer je reč o javnom interesu. Očekujem saradnju opozicije i nadam se da, po modelima iz prošlosti, neće ometati naša nastojanja da svaka kuća u opštini ima prilazni asfaltirani put. Svako ko želi most, asfaltni put, mora biti spreman na saradnju za opšte dobro. Pojavi li se ijedan problem ili pokušaj ucene, odustaćemo od te deonice. Naš realni budžet je oko 450.000.000 dinara, kada se okonča ovaj period sanacija i ključnih investicija. Ta činjenica nameće potreba da se uključimo u brojne domaće i inostrane projekte, koji su izvanredno sredstvo za ostvarenje naših ciljeva, uz ulaganja opštine od 15 do 60 odsto od investicije. Uvek smo na dobitku kada naši projekti prođu, imamo brojne ideje i ne odustajemo od njih. Takođe, svako putovanje smo iskoristili za kontakte sa prijateljima Malog Zvornika, bez obzira na njihovu političku opciju, prihvativši ponude za saradnju i zajedničke nastupe. Nedavno smo posetili opštinu Lebane, koja ima iskustvo sa turskim investitorima i fabriku prediva”, rekao je Jevtić.

U naredne 3 godine moguće je asfaltiranje oko 150 km lokalnih puteva u opštini Mali Zvornik. Lokalna samouprava je spremna da ovaj model rada primeni i u oblasti projektovanja, postavljanja i održavanja javne rasvete u opštini.

Javno-privatno partnerstvo (JPP) je direktna posledica ekonomske potrebe države da, umesto pribavljanja kreditnog kapitala namenjenog izgradnji i razvoju infrastrukture i razvoju održivog sistema obavljanja delatnosti od javnog interesa, uspostavi partnerski odnos sa privatnim kapitalom. Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama može biti primenjen na sve projekte od javnog značaja, bilo za objekte, bilo za usluge, koje su originalno u nadležnosti javnih organa vlasti na centralnom i pokrajinskom, kao i na nivou gradova i opština. U svim slučajevima u kojima se to proceni, zbog nepostojanja dovoljnih budžetskih sredstava ili radi efikasnije realizacije pojedinih projekata u saradnji sa privatnim sektorom, moguće je preoblikovati i predložiti realizaciju konkretnog projekta u skladu sa ovim zakonom.

Odbornik Miloš Milić (OG SPS) zalaže se veću ulogu Saveta mesnih zajednica i očekuje konsenzus po pitanju lokalne infrastrukture, uvažavajući činjenicu da postoje sugrađani koji ne žele da se politički opredele, a imaju podjednake potrebe. Milić je i ranije isticao da već postoji značajan prostor delovanja na putnoj infrastrukturi, koji mora biti stvoren i ustanovljen kategorizacijom lokalnih puteva, određivanjem stvarnih prioriteta, prvog i drugog reda. Prioritetni put, po njemu, ne može biti predmet političkih dogovora i predizbornih obećanja, a u tom slučaju i nema prostora da se isključivo radi za simpatizere i članove stranaka koje budu na vlasti. Kada se definišu prioriteti, odbornici mogu jasno i nedvosmisleno preneti šta su ključni i strateški planovi za ulaganja, a saveti mesnih zajednica, svi njihovi članovi moraju da ostvare kontakt sa građanima. „Ne slažem da opozicija treba da otežava realizaciju projekata koji su precizni i jasni. U okolnostima kada se neko dovodi u povoljniji položaj i ima prednost u odnosu na druge, dešava se da građani traže pomoć i podršku odbornika opozicije”, rekao je Milić.


Reagujući na izlaganje prethodnika, Jevtić je naglasio da deonice puteva koje ne budu imale odgovarajuće rešen pravno-imovinski status neće biti predmet razmatranja, te da će kao predsednik opštine javno saopštiti razloge zbog kojih određeni putevi ili deonice puteva nisu obuhvaćeni izgradnjom i održavanjem. On je kazao da je postupak sprovođenja javno-privatnog partnerstva vrlo zahtevan, složen i dugotrajan. U slučaju potrebe za naknadnim uvođenjem delova puteva u projekat podrazumeva izmenu projektne dokumentacije, te ponavljanje kompletne procedure, zbog čega su takve situacije nepoželjne, nepotrebno će usporiti i uticati na poskupljenje. „Do kraja januara moramo definisati putne pravce i projekte infrastrukture. Ako je jedna deonica putnog pravca sporna, makar i 100 metara, preskočićemo je, biće uočljiva i neuređena, a lokalna zajednica ima puno pravo da zna ko je odgovoran i ko se usudio na odstupanje od utvrđenih planova. Otkupa neće biti!”


Predstavnik odborničke grupe SPS Milojko Božić rekao je da, uprkos planovima, vodovod Donja Trešnjica – Amajić – Donji Čitluk – Culine – Velika Reka nije završen i očekuje informacije o napretku.

Prema rečima predsednika opštine Zorana Jevtića, ovaj problem je višegodišnji, a upornost pojedinaca da uspore projekat je neverovatna. Evidentno, iako su usporeni, a tenzije rastu, primarni radovi će se uspešno završiti. Privodi se kraju i projektna dokumentacija sanacije sekundarne vodovodne mreže.
Namera opštine da obezbedi integrisano vodosnabdevanje na području opštine, kojim bi se lakše upravljalo i obezbedio neophodan nivo kvaliteta usluga. Izgradnja vodovoda je od velikog značaja za meštane navedenih sela, s obzirom na to da u ovom delu opštine Mali Zvornik trenutno ne postoji savremena vodovodna mreža.

Razmatrane su još dve tačke dnevnog reda. Novom Odlukom o izmenama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu opštine Mali Zvornik propisano je da za opštinskog pravobranioca može biti postavljen državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit, dostojan je pravobranilačke funkcije i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Usvojena je i Odluka o postavljanju kablovskih instalacija na stubovima osvetljenja koja su javna svojina opštine Mali Zvornik. Stubovi javnog osvetljenja koji su predmet postavljanja kablovskih instalacija nalaze se na teritoriji opštine Mali Zvornik. Postavljanje kablovskih instalacija na stubovima javnog osvetljenja ograničeno je do trenutka rekonstrukcije ili zamene stubova, kada su kablovski operateri u obavezi da sa radovima na rekonstrukciji ili zameni stubova, svoje instalacije vodova polože podzemno. Naknada za postavljanje kablovskih instalacija utvrđuje se Odlukom o lokalnim komunalnim taksama, koja je nedavno izmenjena, u oktobru.

Sednicu je vodio predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Radovan Tadić. Prisustvovali su i zamenik predsednika opštine Mali Zvornik Miloš Radojčić, zamenica načelnice Opštinske uprave Milica Živanović, članovi Opštinskog veća i rukovodilac Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave Milan Jevtić

Opšteinformativni izveštaj verodostojno i činjenično prenosi ishod i tok događaja. Izveštaj je dopunjen Video zapisom sa XXI redovne sednice SO Mali Zvornik koji priprema RTV Lotel, a objavila ga je opština Mali Zvornik na svom YouTube kanalu.

Foto – Mali Zvornik info

Link – Foto galerija: Mali Zvornik info

Novinari: Dalibor Krstić / Draga Prokopić

Video zapis: RTV Lotel

Share