Usvojen šestomesečni Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Mali Zvornik

U utorak, 2. oktobra održana je devetnaesta redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik, kojom je predsedavao Radovan Tadić, predsednik lokalnog parlamenta.

U prisustvu 28 odbornika, koji su razmatrali 22 tačke dnevnog reda, Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Mali Zvornik za period od 1. januara do 30. juna obrazložio je predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić.

Ukupni prihodi i primanja budžeta za ovaj period i preneta sredstva iz prethodne godine izvršeni su u iznosu od 466.197.266,01 dinara i čine ga izvršeni tekući prihodi u iznosu od 273.240.266,01 dinara i suficit – neutrošena budžetska sredstva iz ranijih godina u iznosu od 192.957.000,00 dinara. Procenat izvršenja tekućih prihoda i primanja budžeta u prvih šest meseci je 46,17 odsto, odnosno 59,41 odsto, ako se posmatraju ukupni prihodi sa suficitom. Rashodi i izdaci budžeta opštine Mali Zvornik u periodu od januara do juna 2018. godine iznose 263.571.611,33 dinara ili 33.59 odsto.

Tonski zapis: Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić.

Pored šestomesečnog Izveštaja, usvojeni su: Odluka o pristupanju donošenja novog Statuta opštine Mali Zvornik, rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2018. godinu, Odluka o vodovodu i kanalizaciji opštine Mali Zvornik, Odluka o određivanju autobuskih stajališta za linijski prevoz putnika na teritoriji opštine Mali Zvornik, Odluka o pokretanju inicijative za čišćenje i održavanje Zvorničkog i Radaljskog jezera, brojne odluke o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaselaka, te rešenja o imenovanju i razrešenju predstavnika komisija i upravnih odbora.

Odbornici opozicione OG „Socijalistička partija Srbije (SPS) – Ivica Dačić”, Bogdan Dukić i Miloš Milić, aktivno su učestvovali u diskusiji, u nameri da sugestijama i kritikama budu korektiv vladajućoj većini od 20 odbornika (18 odbornika OG „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” (16 odbornika SNS, odbornik SDPS i odbornik SNP), uz neformalnu podršku dva odbornika Grupe građana „Dr Milan Lukić – Snaga naroda”).

Izveštaj je dopunjen Video zapisom sa XIX redovne sednice SO Mali Zvornik koji priprema RTV Lotel, a objavila ga je opština Mali Zvornik na svom YouTube kanalu.

Prilog: Foto galerija – Mali Zvornik info

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Share