Uređenje priobalja, obaloutvrde i šetališta u Malom Zvorniku

U toku je preko potrebno uređenje priobalja u centru Malog Zvornika, na potezu od starog do novog dečjeg parka, te će i svakodnevni korisnici šetališta odahnuti. Izvođač je Vodoprivredno društvo „Jugokop – Podrinje” D.O.O. Šabac, nakon urgencije opštinske uprave Javnom vodoprivrednom preduzeću „Srbijavode”, u čijoj je nadležnosti priobalje Drine.

Građani su, uvidevši da pre i nakon regate „Drina je samo jedna”, rastinje i trava nisu pokošeni, intenzivno i svakodnevno kontaktirali predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, direktora JKP „Drina” Dragana Čikarića i predstavnike lokalnih medija, izrazivši nezadovoljstvo stanjem u priobalju. Obilne padavine su pospešile bujenje vegetacije, pa je ova intervencija opštine neophodna, a lokalna samouprava je bila spremna i da angažuje i sopstvene resurse, ukoliko nadležno preduzeće ne reaguje ni nakon tri urgencije komunalnog inspektora.

Opština Mali Zvornik je u više navrata ovog leta od nadležnog Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” tražila da pokosi travu i drugo rastinje na obali kraj Zvorničkog jezera i reke Drine, što ovo preduzeće nije učinilo ni nakon dve urgencije od strane opštinskog komunalnog inspektora, prekršivši zakonsku obavezu po kojoj je dužno da navedene radove izvede bar dva puta u sezoni, odnosno tokom leta.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić izjavio je da su pritužbe građana, koji nisu upućeni u činjenicu da je JVP „Srbijavode” dužno da održava prostor oko reke i jezera, veoma česte na račun opštine, zbog čega, kako je istakao, ima potrebu da javnosti jasno saopšti i stavi do znanja da opština nema nadležnost da to čini, a da je zbog neažurnosti pomenutog preduzeća stalno na meti kritika građana.

On je naveo da je JVP „Srbijavode” samo jednom ovog leta kosilo travu duž obaloutvrde na području opštine Mali Zvornik, a da je drugo košenje izostalo i nakon dva pisana zahteva koja mu je uputio opštinski komunalni inspektor.

U dopisima je naglašeno da je potreba za drugim košenjem korova u sezoni neophodna najkasnije krajem jula, zbog kupališne sezone i brojnih manifestacija koje se tokom jula, avgusta i septembra održavaju u Malom Zvorniku.

Jevtić smatra da su razlozi za nezadovoljstvo građana jasni i opravdani, jer je propust nadležnog preduzeća evididentan.

On je istakao da je i sam veoma nezadovoljan zbog činjenice da kupališna sezona u Malom Zvorniku, tokom koje se u opštini održava i veliki broj manifestacija, uz prisustvo brojnih turista, protiče, a da nadležni nisu uredili površine koje su bili u obavezi da urede, iako je to od njih opština više puta tražila.

Na kraju svoje izjave on je istakao da je vegetacija na obali Drine i Zvorničkog jezera ovog leta posebno bujna zbog velike količine padavina, usled čega, kako je zaključio, u takvim uslovima ni dva košenja u sezoni nisu dovoljna.

Prilog: Foto galerija – Mali Zvornik info

Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Arhiva: Mali Zvornik info

Share