Zbog velikog broja migranata u narednom periodu biće pojačano prisustvo policijskih službenika

U selima malozvorničke opštine u narednom periodu biće pojačano prisustvo policijskih službenika, zbog velikog broja migranata koji na ovom području pokušavaju da izvrše ilegalni prelazak državne granice. Pojačani nadzor policije biće uveden na svim kritičnim lokacijama u opštini, u sklopu mera očuvanja javnog reda i mira i opšte bezbednosti građana, zaključeno je u petak na sednici Saveta za bezbednost opštine Mali Zvornik.

Članovi ovog tela prethodno su razmotrili zapisnik sa zbora građana Mesne zajednice Brasina, održanog 10. jula 2018. godine, na kojem su meštani ovog sela izneli svoja iskustva u kontaktu s migrantima. Prema zabeleženim izjavama, problema i incidenata u kontaktu s migrantima u Brasini nije bilo, ali je evidentan strah i nelagodnost građana zbog njihovog prisustva i slobodnog kretanja.

Zbog svega navedenog zaključeno je da je preventivno prisustvo policije potrebno na svim lokacijama koje su se u proteklom periodu pokazale kao kritične u pogledu prisustva migranata.

Član Saveta za bezbednost i predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Radovan Tadić istakao je da je preventivno delovanje policije u ovakvim situacijama od ključnog značaja, jer daje do znanja migrantima da su pod stalnim nadzorom, te da je svakodnevno izveštavanje opštinskog rukovodstva od strane policijske stanice o stanju na području opštine u vezi sa migrantima, koje je uvedeno nedavno, takođe veoma značajno, jer pruža svakodnevni uvid u stanje na terenu i omogućava kontinuirano praćenje situacije.

On je rekao da hidroelektrana „Zvornik“ Mali Zvornik, koja spada u objekte od posebnog značaja u državi, trpi veliki pritisak usled priliva migranata, koji skoro svakodnevno pokušavaju da preko brane na hidroelektrani pređu u susednu državu.

Tadić je naveo da ovo preduzeće mora da omogući očuvanje bezbednosti objekata hidroelektrane, uvođenjem dežurstava i primenom ostalih posebnih mera predviđenih u datim okolnostima.

Prema njegovim rečima, na taj način biće omogućena zaštita objekata, ali i znatno smanjeno opterećenje Policijske stanice u Malom Zvorniku, u smislu nadzora na terenu, što je veoma značajno, ako se ima u vidu činjenica da su ljudski resursi policijske stanice ograničeni, odnosno da ona već neko vreme nema dovoljan broj službenika za rad na terenu.

Komentarišući česte zahteve meštana za uvođenje uličnog osvetljenja posle ponoći u mesnim zajednicama, zbog pojačanog prisustva migranata, Tadić je rekao da ove godine u budžetu opštine nisu predviđena sredstva za tu namenu i da iz tog razloga nije moguće udovoljiti zahtevima građana, kao i to da opština ne može pristupati selektivno u zadovoljenju ovih potreba, odbacujući predloge da osvetljenje posle ponoći bude uvedeno na pojedinim lokacijama, koje su navedene kao kritične u pogledu okupljanja migranata.

Na sastanku je konstatovano da je, zbog sve češćih zahteva mesnih zajednica za obezbeđenje ulične rasvete nakon ponoći, Opštinsko veće Mali Zvornik nedavno usvojilo zaključak kojim se zadužuje Opštinska uprava Mali Zvornik da sa Opštinskim pravobranilaštvom opštine Mali Zvornik i JKP „Drina“ Mali Zvornik iznađe način da građanima koji su spremni da plaćaju utrošak za rad ulične rasvete, nakon termina utvrđenog za njen rad, na svim mernim mestima na području opštine omogući da u vezi sa tim mogu da zaključe ugovor sa opštinom, uz odgovarajuće garancije.

Načelnik Policijske stanice u Malom Zvorniku Slaviša Nestorović rekao je na sastanku Saveta za bezbednost da je vanredna procena bezbednosne situacije u opštini Mali Zvornik, u vezi sa pojačanim prisustvom migranata, koja je sprovedena nedavno, na bazi kontinuiranog praćenja stanja na terenu, pokazala da postoje optimalni bezbednosni uslovi za realizaciju predstojeće turističke manifestacije u Malom Zvorniku, od 26. do 29. jula  i da u tom smislu nema potencijalnih rizika za javna okupljanja građana.

On je naveo da su u susednim opštinama, u Ljuboviji i Krupnju, u kojima takođe ima migranata, u proteklih mesec dana realizovane slične manifestacije i da su protekle bez incidenata, ističući da očekuje da će tako biti i u Malom Zvorniku.

Nestorović je najavio da će radi prevencije i očuvanja bezbednosti građana i njihove imovine  prisustvo policije biti pojačano tokom predstojeće manifestacije, kao i za vreme svih ostalih javnih okupljanja na području opštine, ali i pre i posle tih događaja, kad god se ukaže potreba na trenu.

Predsednik organizacionog odbora manifestacije „Dani sportsko – rekreativnog i kulturnog turizma – Drina je smisao života“ Mladen Perić informisao je članove Saveta za bezbednost opštine Mali Zvornik o svim radnjama koje je organizacioni odbor preduzeo u okviru priprema za predstojeća sportsko-turistička, kulturna i zabavna dešavanja u Malom Zvorniku, navodeći da će opština i ove godine obezbediti maksimalnu sigurnost svih učesnika manifestacije.

On je saopštio da će, osim policije i žandarmerije, učesnike planiranih događaja obezbeđivati posebne redarske službe, dok će za sadržaje, koji uključuju boravak učesnika na vodi, biti angažovani licencirani spasioci i ronioci i obezbeđena sva neophodna oprema.

U okviru razmatranja aktuelne bezbednosne situacije u opštini Mali Zvornik, vršilac funkcije javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva Loznica Zoran Nestorović informisao je članove Saveta za bezbednost u Malom Zvorniku da je situacija u pogledu broja i vrste krivičnih dela u periodu između dve poslednje sednice saveta redovna,  te da nije pričinjeno ništa drastično ni zabrinjavajuće u vezi s migrantima.

On je najavio da će Osnovno javno tužilaštvo Loznica nastaviti kontinuirano da prati dešavanja u ovoj oblasti.

Na kraju zasedanja Savet za bezbednost opštine Mali Zvornik razmotrio je zahtev mesne zajednice Donje Naselje za postavljanje ležećeg policajca u Ulici Jovana Cvijića i prosledio ga saobraćajnom inspektoru Opštinske uprave opštine Mali Zvornik na postupanje, u skladu sa utvrđenim prioritetima za postavljanje ležećih policajaca i saobraćajnih ogledala na području opštine.

Izvor: Opština Mali Zvornik

Share