Održana XVIII redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik

Pre letnje skupštinske pauze, usvojeni Izveštaj o radu Opštinskog veća i rukovodstva opštine Mali Zvornik, u periodu od 1. januara do 30. juna, Odluka o završnom računu budžeta opštine Mali Zvornik za 2017. godinu, Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Mali Zvornik za 2017. godinu i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik. Predlog Odluke o odobravanju Plana odbrane opštine Mali Zvornik razmatran je i usvojen bez prisustva predstavnika medija.

U petak, 6. jula, održana je XVIII redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik. Nakon izmena Dnevnog reda brojnim predlozima Odluka o izradi Plana detaljne regulacije rečnih korita u seoskim naseljima, odbornici lokalnog parlamenta razmatrali su 47 tačaka, od prvobitno planirane 33.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić je nakon prve skupštinske pauze, oko 13.00 časova, obrazložio Izveštaj o radu Opštinskog veća i rukovodstva opštine Mali Zvornik, u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. Jevtić je upravo doputovao sa prijema, upriličenog 5. jula u Beloj Palanci, gde je bio gost čelnika opštine Gorana Miljkovića. Dan Opštine Bela Palanka obeležen je svečanom akademijom kojoj su prisustvovali predstavnici vojske, policije, Kancelarije za javna ulaganja Srbije, programa EU PRO, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, lokalnih samouprava iz Srbije i Bugarske i međunarodnih organizacija i fondacija. Jevtić je tokom obrazlaganja o aktivnostima u izveštajnom periodu istakao da je Opštinsko veće održalo četiri redovne i 10 telefonskih sednica, razmatrajući brojne odluke, izveštaje i pravilnike, a donosilo je određene predloge, zaključke, rešenja, programe, pravilnike i odluke, reagujući uvek kada su se pojavili određeni problemi ili prostor za potencijalna ulaganja u razvoj privrede i otvaranje novih radnih mesta. On ističe značaj budžetske rezerve u okolnostima kada se ukažu prilike za nove investicije ili postoji potreba da se urade projekti za privlačenje investitora. Jevtić je odbornicima lokalne skupštine taksativno nabrojao sve važnije aktivnosti rukovodstva opštine i Opštinskog veća o kojima smo proteklih meseci redovno izveštavali. Poslednje dve odluke se odnose na bratimljenje opštine Mali Zvornik sa opštinom Ub i dopunu Odluke o zastupanju opštine Mali Zvornik, do imenovanja novog opštinskog pravobranioca. „U proteklih šest meseci ugostili smo ministra Rasima Ljajića i predstavnike kompanije „YGS tekstil”. To je ćerka firma turske kompanije „Majdenim”, koja će otvoriti proizvodni pogon u Malom Zvorniku, posetili smo matičnu fabriku u Turskoj, razgovarali sa kineskim i ruskim investitorima, ponudivši im najbolje uslove za dugoročnu saradnju, dobili projekat adaptacije i uređenja najatraktivnijih prostorija Podzemnog grada Karađorđevića, nastavili sa dobrom praksom pomoći verskim zajednicama za adaptaciju i rekonstrukciju verskih objekata, pratili smo svaki dinar uložen u aktivnosti sportskih organizacija, doveli smo, preko dobrih kontakata, brojne specijaliste i subspecijaliste u Dom zdravlja, organizovali ambulantne dane, kako naši sugrađeni ne bi morali da plaćaju put u Loznicu, ubrzali smo radove na unapređenju i rekonstrukciji niskonaponske mreže, a među prve tri opštine smo u Srbiji koje su imenovale ulice, u projektu Adresnog registra, okončavši postupak digitalizacije ulica i kućnih brojeva.” Krajem 2018. godine biće raspisana javna nabavka za sve table sa imenima ulica i kućnim brojevima u Srbiji. Obeležavanje će trajati od novembra 2018. do maja 2019. godine.

Rukovodilac Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave Milan Jevtić obrazložio je predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Mali Zvornik za 2017. godinu. Ukupno ostvareni prihodi i primanja, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, u 2017. godini iznose 595.928.960,05 dinara. Rashodi i izdaci budžeta opštine Mali Zvornik u 2017. izvršeni su u iznosu od 401.887.847,54 dinara. Ostvareni višak prihoda i primanja budžeta prenet je u 2018. godinu, u iznosu od 194.041.112,51 dinar.

Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Mali Zvornik za 2017. godinu, usvojen je uz primedbe predstavnika odborničke grupe SPS, Miloša Milića, da je odsustvo načelnika, čiji se izbor, nakon demisije načelnice Vanje Blagojević, očekuje do 15. jula i zamenice načelnika Gordane Vasilić, koja ispunjava uslove za penziju, podstaklo odbornike da pitaju gde je potpisnik i ko sve ima pravo da potpiše taj Izveštaj. Predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Radovan Tadić odgovorio je odborniku Miliću da rukovodioci odeljenja imaju određene nadležnosti i pravo na potpis u delokrugu svog rada.

Nedugo potom, usvojena je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik, kojom je u okviru Odeljenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove obrazovan Odsek za inspekcijski nadzor. Po novousvojenoj odluci, načelnik Opštinske uprave može posebnim rešenjem ovlastiti drugo lice za potpisivanje akata i to rukovodioca odeljenja ili unutrašnje organizacione jedinice, kao i lice koje je taj akt donelo.

Novom Odlukom o matičnim područjima na teritoriji opštine Mali Zvornik, prilagođenoj Zakonu o matičnim područjima i Instrukcijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, radi obezbeđenja unapređenog, ekonomičnog i efikasnog izvršavanja poverenih poslova matičnih knjiga i obezbeđenja racionalnog i delotvornog rada u vođenju matičnih knjiga, spojena su dva do sada postojeća matična područja, sa sedištem u Malom Zvorniku i Amajiću, u jedno matično područje Mali Zvornik, koje čine sva naseljena mesta na teritoriji opštine. Od 2009. godine, kada je bilo šest matičnih područja, do danas, sa smanjenjem broja matičara i analizom ukupnog broja matičnih knjiga koje su vođene na dva područja formirana 2015. godine, poštujući demografske razloge, broj stanovnika i geografske razloge, zaključeno je da je nastupio pogodan trenutak za racionalizaciju. Poslovi vođenja matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih za matično područje Mali Zvornik, koje obuhvata svih 12 naseljenih mesta na području opštine, poslovi građanskih stanja i poslovi koji se odnose na izdavanje uverenja o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju, kao i uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija kod Opštinske uprave, kada je izdavanje tih uverenja propisano zakonom, obavljaju se u sedištu opštine u Malom Zvorniku, koje je ujedno i sedište Matičnog područja Mali Zvornik. Mesne kancelarije u Donjoj Borini, Radalju, Amajiću i Velikoj Reci, nastavljaju da vrše poslove koje se odnose na overu potpisa, prepisa, ovlašćenja, saglasnosti, rukopisa, izjava o kučnoj zajednici, uzimanja izjava od građana po zamolnicama nadležnih organa, overu izjava na osnovu svedoka, poslove prijema podnesaka za Opštinsku upravu i njihovo dostavljanje i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.

Akreditovanu Regionalnu razvojnu agenciju Podrinja, Podgorine i Rađevine, koja je osnovana 17. juna 2013. godine, za područje na kome živi oko 150000 stanovnika, zastupala je direktorica Ljiljana Nikolić, izloživši izveštaj o radu za 2017. godinu. Uz narativni, priložen je i finansijski izveštaj. Sa teritorije Malog Zvornika, osnivači ove agencije bili su opština Mali Zvornik i Opšte udruženje preduzetnika Mali Zvornik. Agencija organizuje obuke i prezentacije projekata, pruža stručnu i tehničku pomoć. Brojni projekti su aktivni i do njihove uspešne realizacije može proteći i nekoliko godina. Konstantna obaveza ove Agencije je komunikacija sa osnivačima i medijska prezentacija. Nikolić je tokom izlaganja godišnjeg izveštaja informisala lokalni parlament u Malom Zvorniku da je RRA pružila pomoć pri izradi 11 lokalnih razvojnih projekata, a razvijena su tri velika regionalna projekta, uz sprovođenje i izvršenje dva.

Apliciranjem za tri projekta: „Unapređenje proizvodnje i kvaliteta meda na teritoriji Mačvanskog i Kolubarskog okruga”, „Unapređenje proizvodnje jagodičastog voća” i „Unapređenje proizvodnje i prerade lekovitog i aromatičnog bilja”, podsticani su ruralni i regionalni razvoj.


Upravo je unapređenje razvoja pčelarstva predmet interesovanja odbornika Miloša Milića (OG SPS), koji u svakoj prilici ističe da pčelarstvo može opštini Mali Zvornik i Republici Srbiji može doneti veću dobit od izvoza goveđeg mesa ili malina, a lokalno pčelarsko Udruženje „Matica” zainteresovano je da učestvuje u navedenom projektu i u svakoj novoj aktivnosti kao saradnik RRA, naročito za unapređenje postupka „pakovanja meda na kućnom pragu”.

Bavljanje pčelarstvom je, prema rečima direktorice RRA Ljiljane Nikolić, poslednjih godina sve unosniji agrobiznis, aktivnost koja je najprespektivnija, naročito za mlade ljude. Pčelari iz celog regiona raspolagaće po izvršenju projekta kome je odobreno finansiranje u 2017. godini opremom u vrednosti od 120 hiljada franaka koju je obezbedila Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine preko Švajcarske agencije za razvoj. Nova oprema omogućiće pčelarima, koji su istrajni u nameri da je iskoriste, kvalitetniju proizvodnju meda, ali i manje troškove i rizike, uz opremu za proizvodnju šećernih pogača i laboratoriju u Valjevu, sa mikroskopima za detekciju i prevenciju bolesti pčelinjih zajednica.

„Partnerstvo podrazumeva potpisivanje memoranduma o saradnji svih zainteresovanih i motivisanih pčelara, povezivanje sa objektima i ustanovama gde je prinovljena oprema locirana, kako bi bila dostupna udruženjima pčelara i pojedincima. U regionu gde delujemo su izuzetno aktivna udruženja pčelara, oni su veoma raspoloženi da obuče mlade ljude, tragaju za podmlatkom ovog udruženja, raspoloženi su da prenesu svoja znanja i iskustva. Završni događaj biće organizovan posle 20. avgusta”, kaže Ljiljana Nikolić, direktor RRA Podrinja, Podgorine i Rađevine.

Poseban projekat, „Upoznajte blago Podrinja” – Edukacija lokalne turističke privrede za promotivne aktivnosti i zajedničke nastupe, realizovan je uspešno u protekloj godini. Radionice projekta organizovane su od septembra do decembra 2017. godine, pod pokroviteljstvom Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i produkcijske kuće „No limit”. Prisustvovali su im predstavnici turističkih organizacija, zaposleni u turističkoj privredi i čelnici lokalnih samouprava, iz opština Bogatić, Krupanj, Osečina, Mali Zvornik, Ljubovija i grada Loznica. „Partnerstvo za budućnost regije”, završni događaj povodom realizacije projekta ,,Upoznajte blago Podrinja’’ koji promoviše regionalno partnerstvo u oblasti turizma održan je 5. decembra 2017. u prostorijama Obrazovno – kulturnog centra „Vuk Karadžić” u Tršiću.

Izveštaj o poslovanju Crvenog krsta Mali Zvornik za 2017. godinu i Plan rada Crvenog krsta za 2018. godinu obrazložio je sekretar Crvenog krsta Mali Zvornik Dragan Nikolić. Prema finansijskom planu za programske aktivnosti u 2018. godini predviđeno je 150.000 dinara, za aktivnost programa narodne kuhinje neophodno je 3.600.000 dinara, poboljšanje rada organizacije i inovacije zahtevaju 300.000 dinara, a za redovno finansiranje organizacije Crvenog krsta u Malom Zvorniku neophodno je izdvojiti 2.350.000 dinara. Ukupni troškovi u 2018. godini, od 6.400.000 su neznatno veći od prošlogodišnjih, kada su rashodi iznosili 6.275.754 dinara. Narodna kuhinja Crvenog krsta distribuirala je 26558 obroka u 2017. godini. Svaki korisnik, po obroku, dobija pola vekne hleba i pola litre kuvanog jela. Crveni krst je i organizovao transport paketa hrane i higijene do krajnjih distributivnih mesta po mesnim zajednicama. Prema Planu i Programu Crvenog krsta, osnovne aktivnosti koje ova organizacija u Malom Zvorniku realizuje su: pomoć i omasovljavanje davalaštva krvi, edukacija o HIV/AIDS i drugim prenosivim bolestima, narkomaniji i drugim bolestima zavisnosti, tuberkulozi (TBC), Bezbednosti u saobraćaju, Svetskom danu zdravlja, Nedelji Crvenog krsta, „Sunčana jesen života”, Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS, Svetski dan borbe protiv gladi, Nedelja solidarnosti, Humanitarno-rekreativna akcija „Trka za srećnije detinjstvo”, rad sa podmlatkom i omladinom, Služba traženja, principi i difuzija Međunarodnog humanitarnog prava (MHP – IHP), Posebna aktivnost koja ima za cilj da približi Međunarodno humanitarno pravo mladima uzrasta od 13 do 18 godina, je obrazovni program Istraživanje humanitarnog prava, obuka za pripremu i delovanje u nesrećama, omasovljavanje organizacije, edukacija volontera, izdavačko-propagandna delatnost, saradnja sa sportskim klubovima i Narodna kuhinja. Crveni krst, prema odlukama Crvenog krsta Srbije realizuje i vanredne akcije koje planom nije moguće predvideti, zaključio je svoje izlaganje Nikolić.

Odbornici su izneli i svoje stavove o javnim parkiralištima. Samostalni odbornik Dalibor Lipovac (Odbornička grupa „Snaga naroda”- Grupa građana dr Milan Lukić) interesovao se kakva je praksa u opštinama u okruženju, kako su u zonama stambenih zgrada regulisana povlašćena mesta za stanare i da li će stanari plaćati parking, da li će opština kupiti spescijalizovano vozilo „pauk” i da li zapošljavamo nove radnike u prodaji i naplati parking karata?

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić ističe da je ovo prva odluka kojom se reguliše uvođenje javnih parkirališta i da će se pažljivo razmatrati njena primena, da će se dorađivati ako i kada se uoče propusti. Jedan od ciljeva je i da se obuče postojeći radnici u Javnom komunalnom preduzeću „Drina”.
„Imamo primer dobre prakse opštine Krupanj, konsultovaćemo se sa njima. Određene delatnosti JKP „Drina” se, iz godine u godinu, gase i podržaćemo njihove radnike da se obuče za nove zahteve profesije. Mi ne planiramo da kupimo „pauka”, postoje mogućnosti potpisivanja ugovora sa službama i firmama koje imaju takva vozila. Parking prostor u centru se proteklih godina koristi kao prodajni plac, a prekršajne kazne su minimalne. Vlasnicima se isplati da drže vozila za prodaju na javnom parkiralištu i da povremeno plate kaznu od 10.000 dinara, što je minimalan izdatak u odnosu na zaradu od redovne prodaje automobila.”

Šef odborničke grupe Socijalističke partije Srbije Bogdan Dukić mišljenja je da je, uz stotinjak raspoloživih mesta za parking, ekonomska dobit beznačajna. „Korisnije bi bilo sankcionisati izlaganje vozila za prodaju na javnim parkiralištima i proširiti broj parking mesta, kako građani ne bi ostavljali vozila na putu i formirali jednosmerne ulice. Mi imamo dva uređena prostora za parking kod Opštinske uprave, potom kod poslovnice Uprave za trezor i javna plaćanja, biblioteke i parkinge kod Starog mosta. Prema mojim saznanjima, ni Loznica kao grad sa iskustvom u ovoj oblasti nema dobit, nema vozilo „pauk” i ta iskustva nisu pozitivna.”

Zoran Jevtić ističe da odbornici usvajaju polazni dokument, što je prilika da nakon početka primene opština sagleda sve početne prepreke u realizaciji ove odluke. „Želimo da ojačamo snagu JKP „Drina”, da uvedemo delatnost koja bi im pomogla da ne prepolove broj radnih mesta nakon gašenja brojnih usluga iz prošlosti.”

Odbornik Miloš Milić (OG SPS) obratio se čelniku opštine molbom da pojasni ko je plasirao dezinformacije o prevozu sugrađana, zbog kojih se Zoran Jevtić nedavno obratio javnosti. „Povodom te odluke o izdavanju povlastica za prevoz u lokalnom javnom saobraćaju, organi Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije nisu imali nikakav kritički stav. Individualne nastupe pojedinaca ćemo osuditi, ukoliko su te izjave izrečene u javnosti i u suprotnosti su sa stranačkim odlukama.”

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić najoštrije je nedavno u sopštenju za javnost kritikovao pojedince koji spekulišu o odluci opštine o obezbeđenju besplatnog prevoza u lokalnom javnom saobraćaju za lica starija od 65 godina i invalide sa područja opštine, dovodeći u zabludu građane, koji ne spadaju u navedenu kategoriju, da im je uskraćeno pravo na besplatan prevoz i da su oštećeni.

Jevtić je istakao da se radi o politički motivisanim komentarima i pokušaju političkih protivnika da, putem širenja dezinformacija o pomenutoj temi, diskredituju rad opštinskog rukovodstva, najavljujući da će protiv lica koja šire laži, ukoliko nastave i dalje da ih šire, pokrenuti zakonom dozvoljene mere.
Besplatan prevoz u lokalnom saobraćaju za lica starija od 65 godina i invalide opština Mali Zvornik u 2018. godini obezbedila je preko Udruženja penzionera i invalida iz Malog Zvornika, kroz sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa.

Jevtić je podsetio sugrađane da je opština na ovaj način nastavila pozitivnu praksu, uvedenu pre godinu i po dana, po kojoj je najstarijim građanima i sugrađanima sa hendikepom omogućila svakodnevni besplatan prevoz u javnom saobraćaju na teritoriji opštine.
Predsednik je demantovao da je time bilo ko od sugrađana oštećen, ističući da Malozvorničani mlađi od 65 godina ni ranije nisu imali pravo na povlastice u lokalnom prevozu. On je dodao da je licima na koje se navedena odluka odnosi pružena dodatna podrška, time što im je omogućen svakodnevni besplatni prevoz u javnom saobraćaju, na koji su, za vreme nekih prethodnih vlasti, imali pravo dva dana nedeljno.

„Nismo mogli da uskratimo neko pravo sugrađanima, ako ga nije bilo. I ranijih godina, izuzev 2012. godine, pravo na povlastice u lokalnom javnom prevozu imali su samo sugrađani stariji od 65 godina. Na ovaj način samo smo nastavili sa pozitivnom praksom i podrškom, koju smo za lica iz navedene kategorije uveli i praktikujemo već godinu i po dana, a koja im omogućava svakodnevni besplatan prevoz u lokalnom javnom saobraćaju. Ranijih godina pravo na besplatan prevoz najstariji sugrađani imali su samo dva dana sedmično”, objasnio je Jevtić u saopštenju.

„Postoje dva opštinska udruženja penzionera, naša su i jedno i drugo. Zbog dezinformacija i kritika koje su plasirali pojedinci, čije nam je ime i prezime poznato, iz Udruženja koje ove godine nije ovlašćeno za izdavanje povlastica za prevoz u lokalnom javnom saobraćaju, bio sam prisiljen da reagujem u javnosti i objasnim kako je broj korisnika znatno proširen, a na smanjen, kako se tvrdilo.”

Zoran Brkić, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove, u odgovoru na konkretna pitanja odbornika Miloša Milića i Mladena Savića, ističe da su brojni planovi detaljne regulacije dela rečnih korita koji su usvojeni na XVIII sednici osnova de se reše imovinsko-pravni odnosi i izvrši zamena opštinskog zemljišta za privatno, ako je to u planskom aktu predviđeno. I predsednik Skupštine opštine Radovan Tadić naglašava da se usvajaju inicijalni akti za detaljnu regulaciju dela rečnih korita, te se stvara prostor za pregovore sa vlasnicima privatnih poseda u tom obuhvatu, kako bi se donela rešenja koja će zadovoljiti interese lokalne samouprave i zainteresovanih građana.

Poslednjom Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji opštine Mali Zvornik, održavanje nekategorisanih puteva je u isključivoj nadležnosti opštine, a mesne zajednice su izuzete i oslobođene te obaveze.

Na dnevnom redu bili su i predlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju novca prikupljenog po osnovu poreza na imovinu u opštini za period od 2018. do 2021. godine, predlog Odluke o uspostavljanju saradnje i udruživanja sa gradovima i opštinama u slivu reke Drine, kao i predlog Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga porodici sa teško obolelim, slepim ili slabovidim članom porodice. Odbornici su usvojili nekoliko Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora, izabrali člana komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i člana lokalnog saveta za zapošljavanje, a usvojeno je i rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Crvenkapa” u Malom Zvorniku.


Sednici, kojom je predsedavao Radovan Tadić, predsednik lokalne skupštine, prisustvovali su i zamenik predsednika opštine Mali Zvornik Miloš Radojčić, članovi Opštinskog veća, rukovodilac Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave Milan Jevtić, rukovodilac Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Mirjana Jovanović, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Zoran Brkić i šef računovodstva Marijana Maksimović. Skupštinsku službu čine sekretar Skupštine opštine Mali Zvornik Slađana Marković i savetnik za poslove Skupštine opštine, povremenih i stalnih radnih tela i komisija, predsednika opštine i Opštinskog veća Zorica Zeljković.

Link – Foto galerija: Mali Zvornik info

Novinari: Dalibor Krstić / Draga Prokopić

Video zapis: RTV Lotel

Opšteinformativni izveštaj verodostojno i činjenično prenosi ishod i tok događaja. Video zapis izveštaja sa XVIII redovne sednice SO Mali Zvornik koji priprema RTV Lotel, objaviće opština Mali Zvornik na svom YouTube kanalu.

Share