Специјалистичка стоматолошка ординација др Владић – Мали Зворник

Специјалистичка стоматолошка ординација др Владић, уз приступачне цене, пружа вам бројне стоматолошке услуге. 

Стручни кадар, најсавременија опрема и материјали реномираних произвођача гаранција су квалитета наших радова.

Решавамо све проблеме и облике крезубости и безубости.

Прегледи и стручни савети се не наплаћују!

Телефон за заказивање: 015 471  541

У нашем тиму су:

Специјалиста оралне хирургије др Милорад Владић: 064 269 26 34;

Специјалиста ортопедије вилица др Владимир Владић: 064 111 51 08;

др Божица Влачић, мс Бојана Павловић и мс Драгана Танасковић.

Ординација је отворена радним данима од 8.00 до 16.00 часова и суботом од 8.00 до 13.00 часова.

Поливалентна стоматолошка пракса у ординацији Владић обухвата: ортопедију вилица, оралну хирургију, имплантологију, фиксну и мобилну протетику, дечју и превентивну стоматологију, конзервативну стоматологију и естетску стоматологију.

Поправка зуба може подразумевати на десетине различитих процедура и бројне интервенције, са циљем да вам наши стоматолози омогуће враћање зуба у здраво стање, а уколико се правовремено отпочне терапија, свака неправилност зуба и вилица могу се кориговати. 

Доступни пацијентима, за стручни савет и лечење, настојимо да из наше ординације изађете здравији, задовољни, насмејани, расположени и са жељом да још дуго сарађујемо.

Адреса: Краља Петра I 23 – Занатски центар III, Мали Зворник

Корисни линкови:

Фејсбук страница ординације Владић

Фото галерија

Stomatološka ordinacija dr Vladić: Najsavremenija oprema i nove usluge

Stomatološka ordinacija dr Vladić, uz pristupačne cene, pruža brojne stomatološke usluge.Stručni kadar, najsavremenija oprema i materijali renomiranih proizvođača garancija su kvaliteta naših radova.Pregledi i stručni saveti se ne naplaćuju!Telefon za zakazivanje: 015/471 – 541U našem timu su:dr Milorad Vladić: 064/269 26 34dr Vladimir Vladić: 064/111 51 08dr Božica Vlačićms Bojana PavlovićOrdinacija je otvorena radnim danima od 8.00 do 16.00 časova i subotom od 8.00 do 13.00 časova.Polivalentna stomatološka praksa u ordinaciji Vladić obuhvata ortopediju vilica, oralnu hirurgiju, implantologiju, fiksnu i mobilnu protetiku, dečju i preventivnu stomatologiju, konzervativnu stomatologiju i estetsku stomatologiju.Popravka zuba može podrazumevati na desetine različitih procedura i brojne intervencije, sa ciljem da vam naši stomatolozi omoguće vraćanje zuba u zdravo stanje, a ukoliko se pravovremeno otpočne terapija, svaka nepravilnost zuba i vilica mogu se korigovati. Dostupni pacijentima, za stručni savet i lečenje, nastojimo da iz naše ordinacije izađete zdraviji, zadovoljni, nasmejani, raspoloženi i sa željom da još dugo sarađujemo.Adresa: Kralja Petra I 23 – Zanatski centar III, Mali Zvornik.

Posted by Stomatološka ordinacija dr Vladić on Понедељак, 08. јун 2020.

 

Share