Aktuelni radovi na tri gradilišta u opštini Mali Zvornik

Predstavnici opštine Mali Zvornik obišli gradilište vodovoda u Donjoj Trešnici, kuhinje osnovne škole u Radalju i prečistača otpadnih voda u Sakaru

U opštini Mali Zvornik ovih dana nastavljeni su radovi na izgradnji rezervoara za vodu u Donjoj Trešnici i počele su aktivnosti na izgradnji kuhinje sa trpezarijom u Osnovnoj školi „Stevan Filipović” u Radalju, kao i novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Sakaru. Navedene projekte u oblasti poboljšanja komunalne infrastrukture opština Mali Zvornik realizuje samostalno, dok izgradnju kuhinjskog prostora u radaljskoj osnovnoj školi finansira uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije.

Čelnici i saradnici lokalne uprave u Malom Zvorniku, u prisustvu predstavnika ministarstva i nadzornog organa, obišli su protekle sedmice navedena gradilišta, kako bi se uverili da se radovi na objektima odvijaju po planu i uveli u posao neke od izvođača radova.

U mesnoj zajednici Donja Trešnica, gde je u toku završna faza radova na rekonstrukciji vodovoda, aktuelna je izgradnja donje ploče budućeg rezervoara za vodu. U trenutku obilaska radova vršeno je postavljanje armature za izlivanje ploče.

Zapremina budućeg bazena iznosiće 250 m3 i u okviru njegove izgradnje predviđeno je postavljanje potisnog, povratnog i ispirnog cevovoda, dužine od po 160 metara i izgradnja bunarske kućice.

Prema rečima predsednika opštine Zorana Jevtića, u izgradnju preostale vodovodne infrastrukture u ovom selu opština će uložiti 13.376.312,52 dinara. On je podsetio da je izvođenje radova, koje uključuje i nabavku neophodne hidromašinske opreme, povereno Montažno proizvodnom preduzeću „Jedinstvo” AD iz Sevojna, koje nastupa sa članom grupe ponuđača „Novi Pazar put” doo iz Novog Pazara, a da je rok za završetak radova 150 radnih dana, od dana uvođenja izvođača u posao, koje je obavljeno pre oko mesec dana.

U završnoj fazi projekta predviđena je i izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju nekoliko kilometara postojeće vodovodne mreže u Donjoj Trešnici i Amajiću.

U okviru dosadašnjih radova na obnovi vodovoda u Donjoj Trešnici postavljeno je 11,5 km novog cevovoda i izgrađena mreža niskog napona do mesta predviđenog za izgradnju rezervoara za vodu i bunarske kućice, koju je opština finansirala sa dodatnih 2.121.600 dinara.

Kapitalni projekat rekonstrukcije vodovoda u Donjoj Trešnjici opština namerava da završi tokom leta, čime će omogućiti odgovarajuće vodosnabdevanje žitelja u Donjoj Trešnjici, Amajiću i nekoliko okolnih sela i stvoriti uslove za proširenje vodovodne mreže u budućnosti.

Predstavnici opštine Mali Zvornik protekle sedmice obišli su i gradilište kuhinje u OŠ „Stevan Filipović” u Radalju i tom prilikom uveli u posao izvođača radova, GZR „Gradnja” iz Malog Zvornika, čime je zvanično počela izgradnja navedenog objekta.

Radovi vredni oko sedam miliona dinara počeli su u utorak, 19. juna, a planirano je da budu završeni u roku od 90 dana.

Prostor buduće kuhinje sa trpezarijom u radaljskoj osnovnoj školi biće dvoetažni, dograđen u produžetku škole, na oko 150 m2 i omogućiće odgovarajuće uslove za obavljanje ishrane učenika i nastavnika u ovoj školi.

Proceduru uvođenja u posao izvođača radova predstavnici opštine Mali Zvornik i nadzornog organa protekle sedmice obavili su i u mesnoj zajednici Sakar, gde je preduzeće „E.W.E. Ecosystems“ iz Beograda počelo realizaciju druge faze projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). „E.W.E. Ecosystems“ je firma specijalizovana za inženjering i projektovanje u oblasti tretmana voda, kako pitkih tako i otpadnih (komunalnih i iz raznih industrijskih procesa). U dosadašnjem radu razvili su kompaktna postrojenja kontejnerskog tipa sa SBR tehnologijom. Sekventna serijska tehnologija za tretman otpadnih voda (SBR) podrazumava i aeraciju, utiskivanje vazduha u biološke filtere radi prečišćavanja tekućih voda. Uređaji rade vrlo tiho i bez mirisa. „E.W.E. Ecosystems“ je partner renomirane kuće „SFC Umwelttechnik” iz Salzburga , koja ima zavidne reference iz ove oblasti širom sveta.

Izgradnjom novog postrojenja, u koju će opština uložiti 4.900.172,58 dinara, pored istog takvog objekta, sagrađenog u prvoj fazi radova, pre oko godinu dana, dvostruko će biti uvećan kapacitet za prečišćavanje otpadnih voda u Sakaru, što će zadovoljiti potrebe ovog sela u pogledu uslova za tretman fekalne kanalizacije.

Rok za završetak navedenih radova je mesec dana od uvođenja izvođača u posao.

Novoizgrađeni objekat biće spreman za korišćenje nakon priključenja na elektromrežu i u njega će najpre biti uvedena kanalizacija iz zaseoka Velike Njive, koje zasada jedino u ovom selu ima kanalizacionu mrežu.

Izgradnja kanalizacione mreže u ostalim delovima mesne zajednice Sakar, predviđene za priključenje na novoizgrađena postrojenja, planirana je uz podršku IPA fonda, u okviru novog poziva, na kojem je opština Mali Zvornik konkurisala sa ovim projektom. Instrument za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) je program bespovratne finansijske pomoći Evropske unije koja pruža finansijsku i tehničku podršku za dalji razvoj reformi u toku procesa proširenja državama kandidatima i potencijalnima kandidatima za članstvo.

Foto Opština Mali Zvornik / Mali Zvornik info

Izvor: Opština Mali Zvornik

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Share