Konstituisana Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora u Malom Zvorniku

U cilju postizanja efikasnijeg inspekcijskog nadzora, u Malom Zvorniku nedavno je konstituisana Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine. Zadatak komisije je da koordinira rad svih opštinskih inspekcijskih službi, kako bi se povećala njihova efikasnost i delotvornije vršio inspekcijski nadzor.

Predsednik komisije Miloš Radojčić izjavio je da je ovo prvi put da se u opštini Mali Zvornik formira telo za uspostavljanje potpune koordinacije rada pojedinih inspekcija, što će omogućiti veću efikasnost njihovog rada i bolju i efikasniju kontrolu na terenu.

„Formiranje komisije je jedinstvena šansa da se poveća efikasnost rada svih inspekcija, da se suzbije siva ekonomija i da rad inspekcija bude predvidiv i dostupan javnosti”, rekao je Radojčić, dodajući da je na prvom sastanku ovog tela usvojen Poslovnik o radu komisije i dogovoren dalji rad.

Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine donelo je Opštinsko veće opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj 15. maja tekuće godine.

U komisiju su imenovana četiri člana i njihovi zamenici. Za predsednika Komisije imenovan je Miloš Radojčić, koji je i zamenik predsednika opštine Mali Zvornik.

„Poslovi i zadaci navedene komisije odredili su njen sastav, zbog čega su za članove i zamenike članova komisije određeni rukovodioci opštine, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave, kao i zaposleni u Opštinskoj upravi, zaduženi za poslove privrednog razvoja opštine”, navedeno je u obrazloženju rešenja Opštinskog veća Mali Zvornik.

Izvor: Opštinsko veće opštine Mali Zvornik

Share