Popisivači na terenu: Pravednija naplata poreza na imovinu u budućnosti

Na području opštine Mali Zvornik u petak, 1. juna, počeo je popis imovine građana, u okviru reforme poreza na imovinu koji sprovodi lokalna uprava. Popis će na terenu vršiti četiri ovlašćena popisivača, narednih šest meseci, radi ažuriranja baze podataka poreskih obveznika Lokalne poreske administracije, u cilju pravednije naplate poreza u budućnosti. 

Povodom početka popisa, predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić izjavio je da je zadovoljan dosadašnjim stepenom naplate poreza na imovinu, koja iznosi oko 80 posto. On je istakao da od reforme poreza na imovinu očekuje pozitivne efekte u pogledu uvođenja u sistem onih obveznika koji iz nekog razloga do sada nisu bili zaduživani na ime poreza na imovinu ili su neadekvatno zaduženi, te da se nada povećanju obuhvata naplate za 10 do 12 posto.

Jevtić je naveo da će to potencijalno u budućnosti omogućiti smanjenje stope poreza na imovinu, a uz to i veća ulaganja u infrastrukturne projekte na lokalu i da je posebno značajna komponenta programa reforme poreza na imovinu vezana za unapređenje dijaloga sa građanima, od kojih se u budućnosti očekuje značajnije učešće u odlučivanju o trošenju prihoda od poreza na imovinu.

Mali Zvornik je jedna od 45 opština u Srbiji u kojima će, od 2018. do 2021. godine, biti sproveden program reforme poreza na imovinu, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština. 

Aktivnosti na implementaciji programa u Malom Zvorniku počele su sredinom februara tekuće godine, nizom radnih sastanaka, nakon kojih su obavljene pripreme za  sprovođenje popisa imovine i napravljen odabir budućih popisivača. 

Licima ovlašćenim za popis imovine građana pre izlaska na tren uručena su rešenja, legitimacije i date instrukcije za rad. 

U Lokalnoj poreskoj administraciji navode da će popisivači prilikom rada na terenu vlasnicima objekata koje ne zateknu na adresi ostavljati obaveštenja da se jave u Opštinsku upravu, radi ažuriranja podataka o nepokretnostima koje imaju. 

Iz ove službe podsećaju da je obaveza svakog poreskog obveznika da u zakonskom roku sam prijavi promene na nepokretnostima, bilo da nekretninu kupi, nasledi, proda ili dogradi. 

Učešćem u programu reforme poreza na imovinu, Opština Mali Zvornik ušla je u konkurenciju za  osvajanje nagradnog fonda od milion švajcarskih franaka, koji će podeliti pet lokalnih samouprava  u Srbiji koje, nakon sprovođenja programa, ostvare najbolji rezultat u pogledu povećanja obuhvata naplate poreza na imovinu, srazmerno ostvarenom uspehu. 

Osvojeni novčani iznos opštine će moći da ulože u poboljšanje infrastrukture, za koju se odluče u dijalogu i u dogovoru sa građanima. 

„Cilj ovog projekta je da se ažuriraju baze podataka o nekretninama, i da se sve ono što nije, uvede u poresku evidenciju i na to plati porez na imovinu. Za kraj projekta, švajcarska vlada obezbedila je i nagradu od milion franaka, koje će podeliti pet najboljih opština, odnosno onih koje budu najviše povećale obuhvat poreza na imovinu. Dobijeni novac opštine će morati da potroše na infrastrukturne projekte, ali će i biti obavezni da građane uključe u proces odlučivanja. Odnosno, moraće da pitaju građane šta oni misle, šta je njihovim opštinama najpotrebnije, od infrastrukturnih projekata, rekao je Aleksander Grunauer, šef projekta „Reforma poreza na imovinu“.

Ukupna podrška projektu reforme poreza na imovinu u Srbiji, koji će trajati do 30. aprila 2021. godine, iznosi 5,9 miliona švajcarskih franaka.

Porez na imovinu je lokalni prihod koji puni lokalni budžet. Iz ovih sredstava se finansiraju troškovi lokalne infrastrukture i razni rashodi lokalnog karaktera (igrališta, škole, vrtići i putevi). Ovaj poreski prihod će u budućnosti imati sve veću ulogu u našoj zemlji. Jake opštine će se razlikovati od slabijih upravo po iznosu i kapacitetu prikupljenog poreskog prihoda na imovinu.

Izvor: Opština Mali Zvornik 

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Share