Nastavak radova na obnovi niskonaponske mreže u opštini Mali Zvornik

Obnova mreže niskog napona u Malom Zvorniku nastavljena je u aprilu radovima na objektima u Velikoj Reci, Culinama i Sakaru, u ukupnoj dužini od 7790 metara. Rekonstrukciju mreže, vrednu 16.658.098 dinara, finansira i izvodi Elektroprivreda Srbije (EPS). Aktuelni radovi obuhvataju zamenu dotrajalih drvenih stubova novim, armirano betonskim, u okviru kojih će u navedenim selima biti ugrađena 181 nova bandera.

Predsednik opštine Zoran Jevtić kaže da su obnovom niskonaponske elektro mreže, koja se u malozvorničkim selima odvija već nekoliko meseci, uslovi za snabdevanje strujom znatno poboljšani. On je podsetio da su radovi dogovoreni prošle jeseni u Loznici, na sastanku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i članova Vlade sa predsednicima opština Mačvanskog okruga, prilikom razgovora o potrebama i problemima opština u Podrinju i mogućnostima njihovog efikasnog rešavanja.

„Opština Mali Zvornik tom prilikom, pored ostalog, tražila je rekonstrukciju niskonaponske elektro mreže na najkritičnijim lokacijama, imajući u vidu dolazak zimskog perioda, koji sa sobom nosi teškoće u snabdevanju strujom, usled lošeg tehničkog stanja mreže”, rekao je Jevtić, ističući da je ubrzo nakon tog sastanka opštinu posetio generalni direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić, sa kojim je detaljnije razgovarano o stanju na terenu i napravljen detaljan plan aktivnosti za rešavanje najurgentnijih problema.

„Radovi su počeli vrlo brzo nakon ovih sastanaka, već u novembru, najpre u Donjoj Borini, Radalju i Amajiću, gde je obnovljeno 5620 metara mreže i ugrađeno 110 novih betonskih bandera”, naveo je Jevtić.             

U naselju Bogdanovići u Donjoj Borini rekonstrukcija mreže obavljena je u dužini od 2350 metara, pri čemu su duž mreže ugrađene 53 nove betonske bandere.

Dužina obnovljene mreže u Lazićima u Radalju, gde je ugrađeno 30 novih betonskih stubova, iznosi 2050 metara, dok je u Amajiću, na lokaciji „Kamenolom Stobeks” obnovljeno 1220 metara mreže i ugrađeno 27 novih stubova.

Prvi prolećni sunčani dani poslužili su za nastavak radova na rekonstrukciji elektro mreže u opštini Mali Zvornik.

Prema Jevtićevim rečima, aktuelni radovi odvijaju se na četiri lokacije u opštini, u selima Sakar, Culine i Velika Reka.

Na trasi trafostanice „Ada” u Culinama radnici EPS-a izvode obnovu 2350 metara mreže i ugradnju 46 novih stubova. U naselju Pantelići u Sakaru radovi obuhvataju rekonstrukciju mreže u dužini od 1680 metara i ugradnju 44 nova betonska stuba, dok se u Velikoj Reci radovi odvijaju na izvodima iz dve trafostanice, „Hladnjača Veselinovići” u dužini od 2480 metra, uz zamenu 59 stubova, i „Vranjača”, koja obuhvata obnovu mreže u dužini od 1280 metara i ugradnju 32 nove bandere.

Foto: „EPS Distribucija”

Izvor: Opština Mali Zvornik

Share