Proširenje sastava Saveta za bezbednost zbog pojačanog prisustva migranata u opštini Mali Zvornik

Bezbednost građana Malog Zvornika na prvom mestu! Migrantima omogućiti nesmetan prolazak kroz opštinu!

Zbog pojačanog prisustva migranata u opštini Mali Zvornik lokalni Savet za bezbednost zadužio je nadležne ustanove i službe sa područja opštine da u što kraćem roku preduzmu mere iz svoje nadležnosti za postupanje sa migrantima, u cilju bezbednosti stanovništva, kao i bezbednog boravka migranata u postupku prolaska kroz opštinu. Radi efikasnijeg rada u ovoj oblasti Skupština opštine Mali Zvornik na prvom sledećem zasedanju doneće odluku o proširenju sastava Saveta za bezbednost, u čije članstvo će ući predsednik opštine, njegov zamenik, predsednik Skupštine opštine, predsednik nadležnog suda i javni tužilac.

Povodom prošlonedeljnog usvajanja navedenog zaključka, predsednik opštine Zoran Jevtić izjavio je da će Opština Mali Zvornik učiniti sve da situacija vezana za pojačano prisustvo migranata na njenoj teritoriji bude pod kontrolom. On je istakao da je za njega, kao predsednika opštine, bezbednost građana na prvom mestu, a da je obaveza celokupne lokalne zajednice, uključujući sve institucije, ustanove i stanovništvo, da migrantima omogući bezbedan prolazak kroz opštinu.

„Naš osnovni zadatak je da delujemo preventivno, sprečavajući potencijalne incidentne situacije, i zaštitimo lokalno stanovništvo, ali i da se prema migrantima ophodimo korektno, u duhu naše tradicionalne kulture i prijateljstva sa sirijskim narodom, čiju zemlju je nažalost zahvatio vihor rata i koji su primorani da je napuste i potraže drugo mesto za život“, rekao je Jevtić, apelujući na nadležne u institucijama i ustanovama na području opštine da, svako u svom delokrugu rada, učine sve kako bi prevazišli moguće problematične situacije na terenu.

On je pozvao građane da se potrude da razumeju probleme migranata, a da se u slučaju njihovog lošeg ponašanja i eventualnih sukoba obrate prvenstveno stanici policije u Malom Zvorniku.

Jevtić je poručio građanima da u slučaju problema sa migrantima, ukoliko smatraju da policija nije adekvatno odreagovala u određenoj situaciji, mogu da se obrate Opštini Mali Zvornik dopisom ili telefonom.

Kako bi efikasnije reagovala i rešavala probleme vezane za bezbednost na svom području, opština će proširiti sastav lokalnog Saveta za bezbednost i u njegov rad uključiti predsednika opštine, zamenika predsednika opštine, predsednika Skupštine opštine, kao i predsednika Osnovnog suda iz Loznice i javnog tužioca.

On je saopštio da će povodom aktuelne situacije sa migantima opštinu Mali Zvornik uskoro posetiti predstavnik Komesarijata za izbeglice iz Šida, koji ima značajno iskustvo u ovoj oblasti, i dati smernice o tome kako postupati u slučajevima pojačanog prisustva migranata.

Kako je najavio, u aktivnosti vezane za obezbeđenje odgovarajućeg tretmana migranata biće uključen i opštinski Savet za migracije.

Izvor: Opština Mali Zvornik

 

Share