Mali Zvornik: Novi vodovod u seoskim naseljima tokom leta u funkciji

Opština Mali Zvornik u Donjoj Trešnjici privodi kraju izgradnju novog vodovoda. U okviru radova protekle sedmice završena je mreža niskog napona do mesta predviđenog za izgradnju bunarske kućice i rezervoara za vodu i počela gradnja ovih objekata.

Prema rečima predsednika opštine Zorana Jevtića, kapitalni projekat, koji opština namerava da završi tokom leta, omogućiće odgovarajuće vodosnabdevanje u Donjoj Trešnjici, Amajiću i još nekoliko okolnih sela i stvoriti uslove za proširenje vodovodne mreže u budućnosti.

„Proteklog petka izvršili smo primopredaju radova izvedenih na projektovanju i izgradnji 1,15 kilometara mreže niskog napona, do lokacije bunara i budećeg rezervoara za vodu, u šta je iz budžeta opštine uloženo 2.121.600 dinara”, rekao je Jevtić i dodao da su duž novoizgrađenog kraka elektro mreže postavljena 24 nova betonska stuba.

Radove na dovođenju struje do glavnih objekata na vodovodnoj mreži u Donjoj Trešnici izvelo je preduzeće „Elektroizgradnja” iz Bajine Bašte, za oko 20 dana, što je, prema njegovim rečima, znatno pre isteka predviđenog roka.

Jevtić očekuje da će igradnja bunarske kućice i rezervoara za vodu, koja je počela ovih dana, kopanjem temenja budućeg objekta, takođe biti završena bez teškoća i u planiranom roku.

„U izgradnju navedene infrastrukture opština će uložiti 13.376.312,52 dinara. Zapremina budućeg bazena iznosiće 250 m3 i u okviru njegove izgradnje predviđeno je postavljanje potisnog, povratnog i ispirnog cevovoda, dužine od po 160 metara”, objasnio je Jevtić.

On je saopštio da je izvođenje radova, koje uključuje i nabavku neophodne hidromašinske opreme, povereno Montažno proizvodnom preduzeću „Jedinstvo” AD iz Sevojna, koje nastupa sa članom grupe ponuđača „Novi Pazar put” doo iz Novog Pazara, a da je rok za završetak radova 150 radnih dana, od dana uvođenja izvođača u posao.

Jevtić je podsetio da je u okviru prethodnih radova izvršena rekonstrukcija postojećeg vodovoda u Donjoj Trešnici i proširenje njegovih kapaciteta, uz izgradnju 11,5 km novog cevovoda, te da će novi sistem biti stavljen u funkciju odmah po završeku izgradnje navedenih objekata.

Izvor: Opština Mali Zvornik

Foto galerija

 

Share