Мали Зворник: Нови водовод у сеоским насељима током лета у функцији

Општина Мали Зворник у Доњој Трешњици приводи крају изградњу новог водовода. У оквиру радова протекле седмице завршена је мрежа ниског напона до места предвиђеног за изградњу бунарске кућице и резервоара за воду и почела градња ових објеката.

Према речима председника општине Зорана Јевтића, капитални пројекат, који општина намерава да заврши током лета, омогућиће одговарајуће водоснабдевање у Доњој Трешњици, Амајићу и још неколико околних села и створити услове за проширење водоводне мреже у будућности.

„Протеклог петка извршили смо примопредају радова изведених на пројектовању и изградњи 1,15 километара мреже ниског напона, до локације бунара и будећег резервоара за воду, у шта је из буџета општине уложено 2.121.600 динара”, рекао је Јевтић и додао да су дуж новоизграђеног крака електро мреже постављена 24 нова бетонска стуба.

Радове на довођењу струје до главних објеката на водоводној мрежи у Доњој Трешници извело је предузеће „Електроизградња” из Бајине Баште, за око 20 дана, што је, према његовим речима, знатно пре истека предвиђеног рока.

Јевтић очекује да ће иградња бунарске кућице и резервоара за воду, која је почела ових дана, копањем темења будућег објекта, такође бити завршена без тешкоћа и у планираном року.

„У изградњу наведене инфраструктуре општина ће уложити 13.376.312,52 динара. Запремина будућег базена износиће 250 m3 и у оквиру његове изградње предвиђено је постављање потисног, повратног и испирног цевовода, дужине од по 160 метара”, објаснио је Јевтић.

Он је саопштио да је извођење радова, које укључује и набавку неопходне хидромашинске опреме, поверено Монтажно производном предузећу „Јединство” АД из Севојна, које наступа са чланом групе понуђача „Нови Пазар пут” доо из Новог Пазара, а да је рок за завршетак радова 150 радних дана, од дана увођења извођача у посао.

Јевтић је подсетио да је у оквиру претходних радова извршена реконструкција постојећег водовода у Доњој Трешници и проширење његових капацитета, уз изградњу 11,5 km новог цевовода, те да ће нови систем бити стављен у функцију одмах по завршеку изградње наведених објеката.

Извор: Општина Мали Зворник

Фото галерија

 

Share