Mali Zvornik ulaže u prevenciju i osposobljavanje za vanredne situacije

Privredni subjekti u Malom Zvorniku spremni za delovanje u vanrednim situacijama

Na području opštine Mali Zvornik ima 27 privrednih subjekata osposobljenih i ovlašćenih za delovanje u vanrednim situacijama, konstatovano je na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije, održanoj krajem marta, kojom je predsedavao zamenik konandanta štaba Miloš Radojčić.

Među navedenim subjektima su javna preduzeća, ustanove i organizacije, kao i nekoliko privatnih preduzeća, koja su, po odluci Skupštine opštine Mali Zvornik, dužna da se, u slučaju vanredne situacije, odazovu na poziv Štaba i stave na raspolaganje ljudske i materijalne resurse koje imaju.

Članovi štaba upoznati su i sa sadržajem Operativnog plana odbrane od poplava na vodama drugog reda, za 2018. godinu, koji će, u skladu sa novom procedurom verifikacije dokumenta kod nadležnih organa, pre stupanja na snagu i dostavljanja MUP-u Republike Srbije, biti dat Vodoprivrednom centru „Sava-Dunav“ iz Beograda na saglasnost, a nakon toga upućen Opštinskom veću na usvajanje.

Dokument, kako je rečeno, između ostalog, sadrži detaljan izveštaj o svemu što je do sada urađeno na prevenciji od poplava na vodama drugog reda u opštini Mali Zvornik, plan daljih aktivnosti prema potrebama, specifikaciju kritičnih lokacija koje nisu sanirane nakon poplava, kao i procenu vrednosti neophodnih radova.

Na sednici je zaključeno da je u cilju prevencije od potencijalnih novih poplava u Velikoj Reci, na putu prema zaseoku Podgaj, neophodno ukloniti ostatke porušenog mosta, koji se nalaze u koritu reke, kako prilikom obilnijih padavina ne bi ugrozili novoizgrađenu saobraćajnicu i izazvali drugu štetu. Štab je radi toga stručnoj službi Opštinske uprave naložio da sačini izveštaj o stanju i potrebama na navedenoj lokaciji, na osnovu kojeg će biti planirane dalje aktivnosti vezane za uklanjanje ostataka mosta iz reke.

Štab je zaključio da je u cilju prevencije i smanjenja rizika od mogućih poplava u budućnosti neophodno i čišćenje nekoliko taložnih brana na rekama, na kojima je uočeno prisustvo nanosa peska i mulja.

Izvor:  Opština Mali Zvornik

 

Share