Mali Zvornik: Reforma poreza na imovinu obećava pozitivne efekte

Smanjenje poreske stope u Malom Zvorniku moguće uz povećanje obuhvata naplate poreza na imovinu

Za oko mesec dana u opštini Mali Zvornik počeće sprovođenje programa reforme poreza na imovinu, koja treba da doprinese unapređenju stanja u ovoj oblasti. Reforma se odnosi na tri ključna segmenta, povećanje obuhvata naplate poreza na imovinu, uređenje baze podataka poreskih obveznika, koju vodi Lokalna poreska administracija i unapređenje dijaloga sa građanima, u vezi korišćenja prihoda od poreza na imovinu.

Mali Zvornik je jedna od 40 opština u Srbiji u kojima će, u naredne tri godine, biti sproveden navedeni program, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Povodom početka projektnih aktivnosti, opštinu Mali Zvornik nedavno su posetili predstavnici finansijera i rukovodilaca programa. Na sastanku sa članovima projektnog tima, u kabinetu predsednika opštine, razgovarano je o trenutnom stanju u oblasti administriranja poreza na imovinu i korišćenja prihoda od poreza, te planu realizacije programa po fazama.

Povodom početka sprovođenja ovog programa, predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić izjavio je da je zadovoljan dosadašnjim stepenom naplate poreza na imovinu, koja iznosi oko 80 posto. On je istakao da od programa očekuje pozitivne efekte u pogledu uvođenja u sistem onih obveznika koji iz nekog razloga do sada nisu bili zaduživani na ime poreza na imovinu, ili su neadekvatno zaduženi, te da se nada povećanju obuhvata naplate za 10 do 12 posto. Jevtić je naveo da će to potencijalno u budućnosti omogućiti smanjenje stope poreza na imovinu, a uz to i veća ulaganja u infrastrukturne projekte na lokalu, te da je posebno značajna komponenta ovog programa vezana za unapređenje dijaloga sa građanima, od kojih u budućnosti očekuje značajnije učešće u odlučivanju o trošenju prihoda od poreza na imovinu.

„Udeo od poreza na imovinu u prihodima opštinskog budžeta znatno je manji od ulaganja opštine u izgradnju lokalnih puteva i druge infrastrukture u mesnim zajednicama na nivou godine. Bez obzira na to, mi negujemo dobru praksu da preko saveta mesnih zajednica građane pitamo o potrebama, jer je to dobar način da dođemo do saznanja i uložimo novac u rešavanje onih problema koji su gorući za građane. Ovaj projekat pružiće nam podršku u tome i doprineti podizanju svesti o važnosti komunikacije građana sa lokalnom samoupravom i uz to predočiti neke nove mogućnosti i modele tog dijaloga“, objasnio je Jevtić.

Šef Programa reforme poreza na imovinu Aleksandar Grunauer, koji je sastanku u Malom Zvorniku prisustvovao u društvu Jelene Holcinger, višeg programskog menadžera, zadužene za lokalne poreze na imovinu i Aleksandre Anđelić, saradnice za odnose s javnošću, izjavio je da program ima za cilj da unapredi prikupljanje poreza na imovinu na lokalu i doprinese efikasnijem radu u ovoj oblasti.

On je istakao da su opštine obuhvaćene ovim programom potencijalni korisnici nagradnog fonda od milion švajcarskih franaka, koji će podeliti pet lokalnih samouprava koje, nakon sprovođenja programa, ostvare najbolji rezultat u pogledu povećanja obuhvata naplate poreza na imovinu, srazmerno ostvarenom uspehu. Prema njegovim rečima, osvojeni novčani iznos opštine će moći da ulože u poboljšanje infrastrukture, za koju se odluče u dijalogu i dogovoru sa građanima.

Za potrebe rada na terenu, na poslovima utvrđivanja tačnosti podnetih poreskih prijava, u narednih 6 meseci, preko navedenog programa, opština će angažovati dva do tri popisivača, čija će naknada zarade biti obezbeđena iz sredstava programa.

Kako je objašnjeno, ta lica moraju biti na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imati odgovarajući stepen znanja i sposobnosti za obavljanje ovog delikatnog posla. Izbor budućih popisivača, od kandidata koji se budu javili na konkurs, vršiće posebna komisija, sastavljena od zaposlenih u Opštini Mali Zvornik.

Zbog značaja koji mediji i njihova podrška imaju u sprovođenju programa reforme poreza na imovinu, uporedo sa sastankom, koji je povodom početka projekta održan u kabinetu predsednika opštine, održan je i sastanak člana projektnog tima, zaduženog za odnose sa javnošću, sa predstavnicima medija u okruženju. Tom prilikom, novinarima je predočen program, njegovi osnovni ciljevi i planirane aktivnosti, uz napomenu da će adekvatna medijska podrška u velikoj meri doprineti ostvarenju planiranih rezultata.

Foto galerija: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Izvor: Opština Mali Zvornik

Share