Zimska škola za poljoprivrednike održana i u Malom Zvorniku

U okviru Zimske škole za poljoprivrednike, koja je u četvrtak, 8. februara, održana u sali Skupštine opštine u Malom Zvorniku, poljoprivrednici su mogli da saznaju sve aktuelne novine u oblasti poljoprivrede i dobiju niz korisnih saveta vezanih za poljoprivrednu proizvodnju. Predavanja na više različitih tema u ovoj oblasti, koje tradicionalno početkom godine organizuje Opštinska uprava u Malom Zvorniku, održali su saradnici Poljoprivredne stručne savetodavne službe (PSSS) „Poljosavet“ doo iz Loznice.

Seminar je otvorio zamenik predsednika opštine Mali Zvornik Miloš Radojčić, koji je tom prilikom saopštio da je opština i ove godine opredelila iznos od 15 miliona dinara za subvencije u poljoprivredi i da će tim sredstvima najvećim delom biti finansirane nabavke umatičenih stada, podizanje voćnih zasada, kupovina poljoprivredne mehanizacije, plastenika i druge opreme u poljoprivredi. On je rekao da će uslovi za dodelu ove vrste podrške poljoprivrednicima, kao i uvek, biti precizno definisani pravilnikom o dodeli subvencija, te da će njegova izrada uslediti po objavljivanju ovogodišnjih republičkih uredbi u poljoprivredi. Radojčić je pozvao poljoprivrednike da prate opštinske javne pozive i pripreme svoja gazdinstva, kako bi, mogli blagovremeno da konkurišu i ispune tražene uslove za dodelu sredstava putem subvencija.

U okviru Zimske škole za poljoprivrednike u Malom Zvorniku predavanja su održana na deset različitih tema. Prema rečima Dragana Krstića, asistenta savetodavca u PSSS „Poljosavet“ doo Loznica, okupljeni poljoprivrednici najpre su mogli čuju novine vezane za PDV i PIO za poljoprivrednike.

Najznačajnija novina vezana za PDV poljoprivrednika tiče se prava na njegov povrat, koji država obezbeđuje u iznosu od 8 %, prilikom otkupa mleka i voća.

U sklopu priče o penzijsko invalidskom osiguranju poljoprivrednika, koji prema Zakonu o penzijsko invalidskom osiguranju predstavljaju jednu od tri kategorije obavezno osiguranih lica, učesnici seminara upoznati su sa iznosima koje su osigurani poljoprivrednici u obavezi da plaćaju na ime doprinosa PIO, prema starosnoj kategoriji u koju spadaju, i iznosima penzija koje plaćeni doprinos u budućnosti obezbeđuje. Na primer, jedan od najčešćih iznosa doprinosa, od 5900 dinara, poljoprivrednicima obezbeđuje penziju od oko 15000 dinara.

Na predavanju je bilo reči i o proceduri formiranja zadruga, mogućnostima koje takav oblik udruživanja pruža, kao i o obavezama i pravima zadrugara.

Krstić je ispričao da su poljoprivrednici na predavanju informisani da zadruga mora imati svoje organe, skupštinu, upravni i nadzorni odbor, koje čine članovi zadruge sa finansijskim udelom, od minimum 100 dinara, da glas svakog zadrugara vredi jednako, bez obzira na njihovo finansijsko učešće, kao i to da zadruga mora imati osnivački akt, takozvana „Zadrugarska pravila“ i Knjigu zadrugara, te da obrasce ovih dokumenata mogu dobiti u Zadružnom savezu u Beogradu.

Poljoprivrednicima je ukazano i na to da zadruge mogu ostvariti pravo na različite vidove subvencija, da postojeće zadruge, koje nemaju dugovanja, mogu dobiti subvencije i do 100 000 evra, dok novoformirane mogu dobiti do 50 000 evra subvencija.

Poljoprivrednicima su predočene i mogućnosti finansiranja i nabavke mehanizacije preko donacija iz Evropske unije, preko tzv. IPARD programa, uz napomenu da su kriterijumi za dobijanje tih sredstava vrlo visoki, zbog čega im je sugerisano da se više fokusiraju na subvencije koje daju domaća ministarstva i lokalna samouprava.

Za dobijanje traktora preko IPARD programa jedan od uslova je da poljoprivrednik koji konkuriše ima od dva hektara do 50 hektara pod žitaricama i industrijskim biljem, za donacije za površine pod voćem neophodno je da poljoprivrednik ima od dva hektara do 100 hektara, u stočarstvu uslov je da ima od 200 do 300 muznih krava ili minimum 20 tovnih goveda, u ovčarstvu od 150 do 1000 ovaca, u oblasti tovljenja svinja uslov je posedovanje 100 i više svinja u tovu, dok je u živinarstvu jedan od uslova 5000 tovnih pilića, takozvanih brojlera. Drugi značajan uslov je da poljoprivrednik ima legalizovane prateće stajske objekte, po standardima Evropske unije.

Predavanje je obuhvatalo i edukaciju poljoprivrednika o zaštiti bilja, posebno maline, koju poljoprivrednici u Malom Zvorniku uzgajaju u značajnijoj meri. Predočene su im radnje koje predstoje pre, za vreme i nakon berbe maline, uz napomenu da prskanje ove vrste zasada treba da obavljaju u zimskom periodu, za vreme i nakon cvetanja, te da je ono strogo zabranjeno dok je malina u rodu.

U okviru ove teme, poljoprivrednici su upoznati s tim da će posebna pažnja u malinarstvu ubuduće biti posvećena higijeni prilikom sakupljanja i čuvanja ovog voća.

Prilikom predavanja o formiranju veštačkih livada, poljoprivrednicima je ukazano na značaj jesenje obrade zemljišta u odnosu na prolećnu, važnost analize zemljišta i pravilnu primenu agrotehničkih mera.

U okviru teme vezane za osiguranje u poljoprivredi predstavljene su mogućnosti koje pruža kompanija „Dunav osiguranje“, pri čemu je kao važan detalj istaknuto to da, za raliku od nekih drugih osiguravajućih društava, korisnici ovog osiguranja, da bi ostvarili pravo na odštetu, odnosno naplatili osiguranje, moraju pre nastanka štete biti osigurani, a nakon toga osiguravajućoj kući podneti zahtev za obeštećenje.

Zimska škola za poljoprivrednike u Malom Zvorniku i ovog puta naišla je na veliku zainteresovanost poljoprivrednika, koji su salu Skupštine opštine prilikom jučerašnjeg predavanja ispunili do poslednjeg mesta.

Slično predavanje za poljoprivrednike u okviru Zimske škole saradnici PSSS „Poljosavet“ doo iz Loznice prethodnog dana održali su u Loznici, dok su sledećeg dana važne novosti i savete u oblasti poljoprivrede mogli da čuju poljoprivrednici u Krupnju.

Novinar: Ljiljana Ristanović

Foto galerija: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

U Malom Zvorniku održana Zimska škola za poljoprivrednike

Share