Usvojen budžet opštine Mali Zvornik za 2018. godinu – Osnažena vladajuća većina

XIV sednica Skupštine opštine: Usvojen budžet opštine Mali Zvornik za 2018. godinu – Osnažena vladajuća većina

U petak, 22. decembra, održana je XIV redovna sednica lokalnog parlamenta u Malom Zvorniku.

Predlog Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2018. godinu obrazložio je predsednik opštine Zoran Jevtić. Ukupni prihodi i primanja opštine Mali Zvornik, iz svih izvora, planirani su za 2018. godinu u iznosu od 675 miliona dinara. Predviđeni prihodi i primanja budžeta su 478.800.000 dinara, a preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 190.000.000 dinara. Prihodi budžetskih korisnika iz drugih izvora planirani su u iznosu od 6.200.000 dinara.

Odbornička grupa ,,Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ saopštila je da je odbornik Aleksandar Vračević pristupio vladajućoj većini, koju sada čini 20 od 29 odbornika Skupštine opštine Mali Zvornik, 18 odbornika OG ,,Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ (16 odbornika SNS, odbornik SDPS i odbornik SNP), uz neformalnu podršku dva odbornika Grupe građana „Dr Milan Lukić – Snaga naroda“, dok su u opoziciji šest odbornika SPS, nezavisni odbornik Dalibor Lipovac, odbornik Grupe građana „Za bolji Mali Zvornik – Dragan Kostjerčević“ Goran Vidaković i nezavisni odbornik Jovo Rogan.

Prema Poslovniku Skupštine opštine Mali Zvornik, političke stranke, političke organizacije, koalicije ili grupe građana koje nemaju tri odbornika u lokalnom parlamentu ne mogu imati svoju odborničku grupu. Istupanjem Aleksandra Vračevića iz Grupe građana „Za bolji Mali Zvornik – Dragan Kostjerčević“, onemogućeno je funkcionisanje odborničke grupe, pa je GG „Za bolji Mali Zvornik – Dragan Kostjerčević“ izgubila pravo na svoje predstavnike u Izbornoj komisiji opštine Mali Zvornik.

Nakon izmene koju je predložio predsednik SO Mali Zvornik Radovan Tadić, pred odbornicima lokalnog parlamenta bile su 44 tačke dnevnog reda. Pre usvajanja Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2018. godinu, Opštinsko veće i lokalna skupština razmatrali su šest amandmana opozicione OG ,,Socijalistička partija Srbije (SPS) – Ivica Dačić“. Iako nisu usvojeni, predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, konstatovao je da su amandmani opozicije za pohvalu, te da prilikom pripreme prvog rebalansa budžeta ima prostora da se većina predloga iz amandmana usvoji.

Šef odborničke grupe SPS Bogdan Dukić preneo je stav opozicije da budžet za 2018. godinu nije razvojni. ,,Socijalni je, bez jasnog cilja, bez važnih kapitalnih investicija i ulaganja. Istina, nije potrošački“, zaključio je Dukić pre izlaganja amandmana.

Po isteku prethodnog mandata na koji je imenovana, diplomirani pravnik Biljana Kojić postavljena je za vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Malom Zvorniku na mandatni period od jedne godine.

Usvajanjem Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik, stvoreni su preduslovi da se formiraju tri posebne organizacione jedinice – Služba interne revizije, Služba budžetske inspekcije i Glavni urbanista.

Posebnim Rešenjima, podržane su Odluke Upravnog odbora Doma zdravlja o izmenama i dopunama Statuta. Lokalna samouprava dala je saglasnost za proširenje delatnosti na obuku za prvu pomoć, organizovanje i sprovođenje ispita iz prve pomoći. Usklađivanjem Statuta sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, uočeno je da ne postoji propisana zakonska obaveza da direktor zdravstvene ustanove ima najmanje tri godine rada na rukovodećim poslovima, te kandidati za direktora više neće biti suočeni sa ovim uslovom koji je do sada ograničavao postojeće kadrove. Ministarstvo zdravlja je saglasno sa ovakvom unutrašnjom organizacijom i uslovima za imenovanje i razrešenje direktora.

Odlukom Upravnog odbora, koju je i Skupština opštine podržala, zbog potreba racionalizacije i efikasnijeg obavljanja delatnosti, spajanjem dve organizacione jedinice formirana je Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, sa hitnom medicinskom pomoći, kućnom negom i lečenjem, specijalističko – konsultativnom delatnošću i laboratorijskom, radiološkom i ultrazvučnom dijagnostikom.

Osim istaknutih, usvojeni su: Odluka o usvajanju prve izmene i dopune Plana generalne regulacije opštine Mali Zvornik, Odluka o usvajanju prve izmene i dopune prostornog plana opštine Mali Zvornik, Kadrovski plan u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Mali Zvornik za 2018. godinu, Odluka o izboru članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana, Program poslovanja JKP “Drina“ Mali Zvornik za 2018. godinu, Odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa izdvajanja za tekuće i investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade i naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, Rešenje o visini roditeljskog dodatka za 2018. godinu.

Na dnevnom redu bili su brojni predlozi Rešenja o imenovanju novih članova komisija, upravnih odbora i školskih odbora.

Sednicom je predsedavao Radovan Tadić, predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik. Pored odbornika, XIV zasedanju lokalnog parlamenta prisustvovali su i predsednik Opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, zamenik predsednika opštine Miloš Radojčić, direktor JKP ,,Drina“ Dragan Čikarić, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Valentina Ristićčlanovi Opštinskog veća, zamenica načelnika Opštinske uprave Gordana Vasilić i stručni saradnici Opštinske uprave. Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije opštine Mali Zvornik i prve izmene i dopune prostornog plana opštine Mali Zvornik obrazložila je Miomira Vasović, odgovorni urbanista JUP ,,Plan“ Šabac.

Foto galerija: Mali Zvornik Info

Opšteinformativni izveštaj verodostojno i činjenično prenosi ishod i tok događaja. Izveštaj sa XIV sednice Skupštine opštine Mali Zvornik biće dopunjen video zapisom Izveštaja sa 14. redovne sednice SO Mali Zvornik koji priprema RTV Lotel, a objavljuje ga opština Mali Zvornik na svom YouTube kanalu.

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Napomena – Strukovna pravila i obaveze

Kodeks novinara Srbije – Istinitost izveštavanja:

Obaveza je novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije.

Moguće dejstvo objavljene informacije na medij ili medijskog vlasnika ne sme da utiče na odluku o njenom objavljivanju.

Politička ili ideološka pozadina informacije ne sme da utiče na odluku o njenom objavljivanju, čak i ukoliko je ta politička ili ideološka pozadina u suprotnosti s političkim ubeđenjima novinara, urednika ili vlasnika medija. Saopštenja političkih stranaka ili drugih interesnih grupa moraju da budu označena kao takva. U slučaju da je saopštenje redakcijski obrađeno, čitaoci/gledaoci/slušaoci moraju da budu obavešteni o primarnom izvoru informacije.

Redakcijska obrada saopštenja ne sme da izmeni činjenice, kontekst u kojem su upotrebljene, niti njihov smisao.

Kodeks novinara Srbije

Share