Poziv na javnu raspravu povodom usvajanja predloga budžeta za 2018. godinu

Poziv na javnu raspravu povodom usvajanja predloga budžeta za 2018. godinu

Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06 – 2449/201-1
Dana: 18.12.2017. godine
Mali Zvornik 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

         Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 20.12.2017. godine, sa početkom u 13 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38 Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

               1. Predlog Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2018. godinu.

Navedeni akt može se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs. Vaše komentare, mišljenja i primedbe možete proslediti i putem elektronske pošte na adresu: opstinamalizvornik@gmail.com.

                                           PREDSEDNIK
                                  SKUPŠTINE OPŠTINE
                                      Radovan Tadić, s.r.

Prilozi:

Poziv za Javnu raspravu

Predlog Odluke o budžetu za 2018 godinu

Share