Novi početak: Revitalizacija Hidroelektrane Zvornik

Zvanično počinje revitalizacija HE Zvornik

,,Prvenac na Drini“, tadašnja Hidrocentrala ,,Zvornik“, presudno je sredinom prošlog veka uticala na velike promene u migracijama, doseljavanju, rastu, urbanizaciji i razvoju opštine Mali Zvornik neraskidivo vezane za hidroelektranu koja je danas deo Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ (JP EPS) i u sastavu je ogranka “Drinsko – Limske HE“ d.o.o. Bajina Bašta.

Jubilej, 60. godišnjicu od puštanja u rad daleke 1955. godine kolektiv je obeležio radno, a svečano će se proslaviti početak radova na revitalizaciji hidroelektrane u ponedeljak, 12. oktobra, u 12.00 časova. Pored penzionera, radnika, rukovodstva HE ,,Zvornik“ i čelnika opštine Mali Zvornik, proslavi će prisustvovati ugledne zvanice iz Ministarstva rudarstva i energetike, stručni saradnici i konsultanti iz inostranstva, izvođači radova, te najviši predstavnici Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“:

Aleksandar Antić, MRE, ministar rudarstva i energetike,
Mirjana Filipović, MRE, državni sekretar,
Ljubo Maćić, predsednik Saveta Agencije za energetiku,
Erika Teoman – Brenner, Savetnik za privredu Ambasade Austrije,
Boris Košutić, ekonomski saradnik Ambasade Austrije,
Jasmina Vulović, zamenik direktora Nemačke razvojne banke, KfW-a u Srbiji (Kreditanstalt für Wiederaufbau („Reconstruction Credit Institute“)),

Dr Leopold Heninger, predsednik borda direktora austrijske kompanije „Voith hydro“,
Predrag Krunić, Regionlni menadžer prodaje kompanije „Voith hydro“,
Kristijan Dopler (Christian Doppler), Vođa projekta (Project Manager) „Voith hydro“ GmbH&Co KG,

Aleksandar Obradović direktor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, predsednik Odbora izvršnih direktora,
Prof. dr Aleksandar Gajić, Nadzorni odbor JP EPS,
Dejan Popović, NO JP EPS,
Bratislav Marković, NO JP EPS,
Dragan Jovanović, izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje energije JP EPS,
Predstavnici izvođača radova (Elnos, Goša, Mihajlo Pupin..)


Revitalizacija je omogućena uz pomoć kredita nemačke razvojne KfW banke, u iznosu od 70 miliona evra. Istovremeno će se postići tri cilja: povećati snaga za 30 odsto, proizvodnja za 70 miliona kilovat sati godišnje, a biće produžen i radni vek hidroelektrane za 30 do 40 godina.
Takođe će se smanjiti i troškovi održavanja, jer će biti omogućena nova oprema sa boljim tehničkim karakteristikama i materijalima i tehnologijom.
Prema dosadašnjim najavama, revitalizacija HE „Zvornik“ će trajati četiri godine. Svake godine biće urađen po jedan agregat, a „Voith hydro“ GmbH&Co KG, kompanija poznata po projektovanju i izvođenju radova u hidroelektranama je, po svemu sudeći, idealan izbor za HE „Zvornik“ jer u ,,Prvencu na Drini’’ već 60 godina rade dva „Voith“ agregata.

Urednik: Dalibor Krstić
Foto: Miodrag Ćirić

Korisni link: 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=07&dd=30&nav_id=737670

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/594105/JUBILEJ-Sest-decenija-Prvenca-na-Drini

www.malizvornik.info

Share