Građanski savet opštine Mali Zvornik uspešno realizovao obuku za projektni menadžment

Analizirajući potrebe organizacija civilnog društva i potreba lokalne samouprave osmišljen je tromesečni kurs ,,Projektni menadžment“ (PCM) koji će ojačati kapacitete civilnog, javnog i privatnog sektora za apliciranje složenih projekata kod dostupnih inostranih donatora i njihovu implementaciju. Kurs je finansiran od strane Opštine Mali Zvornik u okviru javnog Konkursa za finansiranje redovnih aktivnosti i programa/projekata udruženja od javnog interesa za 2017. godinu

Aktivnosti su realizovane u periodu od avgusta do decembra 2017. godine. Kurs Project cycle management (PCM) imao je za cilj da poveća nivo kapaciteta lokalne zajednice za povlačenje sredstava pretpristupnih i drugih razvojnih fondova za realizaciju projekata od značaja za održivi razvoj opštine Mali Zvornik.

Projektom je realizovana edukacija predstavnika civilnog sektora, kao i predstavnika opštinske uprave, javnih službi i privatnog sektora za pisanje i implementaciju složenih projekata i partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora. Opština Mali Zvornik odobrila je sredstva za jačanje kapaciteta Organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih stejkholdera (zainteresovanih strana) za upravljanje složenim projektima. Pojam stejkholderi potiče od engleske reči ,,stakeholder’’ i odnosi se na svaku osobu, grupu ili instituciju koja ima određene veze sa projektom, koja realizacijom projekta može nešto dobiti ili izgubiti. Termin je prvi put zapisan 1708. godine u značenju „osobe koja može da ostvari učešće u rezultatima ili učešće u dobitku“.

Prvi modul obuke za projektni menadžment održan je 25. septembra, a završni 12. decembra, kada su polaznicima kursa dodeljeni sertifikati. Istrajnost najmotivisanijih učesnika seminara rezultirala je konkretnim predlozima, oblikovanjem ideja i pripremama četiri projekta za konkurisanje kod odgovarajućih donatora.

Izvori: Građanski savet opštine Mali Zvornik / Mali Zvornik Info

Foto galerija: Mali Zvornik Info

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Share