Iskra omladinskog aktivizma: Vršnjački edukatori o promociji tolerancije i prevenciji nasilja

Uključujući se u različite edukativne projekte, srednjoškolci u Malom Zvorniku u prilici su da na kreativan način, uz druženje i razmenu mišljenja sa vršnjacima, uče o temama od značaja za razvoj mladih. Četvoro malozvorničkih srednjoškolaca prošlo je ovogodišnje treninge na Gučevu, u organizaciji Udruženja građana „Iskra“ iz Loznice, i steklo zvanje vršnjačkih edukatora, koji su u nastavku projekata obučavali ostale učenike, dajući im priliku da upotpune svoja znanja o temama, kojima se formalno obrazovanje ne bavi u velikoj meri.

Oko 150 malozvorničkih srednjoškolaca učestvovalo je u pet radionica organizovanih u okviru projekta „Mladi u borbi protiv diskrimininacije“,  dok su projektom, „Vodite ljubav, a ne rat II“, posvećenim unapređenju znanja o zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih i prevenciji nasilja u partnerskim odnosima, obuhvaćeni svi učenici Srednje škole Mali Zvornik, njih 296.

Dva takva projekta, čija je realizacija u toku, u saradnji Srednje škole u Malom Zvorniku, lokalne Kancelarije za mlade i Udruženja građana „Iskra“ iz Loznice, omogućavaju učenicima da saznaju više o diskriminaciji, očuvanju reproduktivnog zdravlja i prevenciji nasilja u partnerskim vezama, dok će treći, koji je u pripremi, putem radioničarskog rada,  mladima predočiti veoma izraženi problem nasilja na utakmicama, takozvanog „navijačkog nasilja“, govoriti o uzrocima njegovog nastanka, kao i mogućnostima i načinima da se ono umanji i spreči.

Udruženje građana ,,Iskra“ Loznica realizuje projekat „Vodite ljubav, a ne rat II“, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u cilju zaštite reproduktivnog zdravlja mladih i prevencije nasilja u partnerskim vezama. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Kancelarijama za mlade (KZM) grada Loznica i opština Krupanj, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Osečina, Lajkovac i Obrenovac, a traje pet meseci, od 1. avgusta do kraja 2017. godine. Zadatak projekta je da se mladima kroz vršnjačku edukaciju i aktivno učešće u filmskim scenama razumeju rodni stereotipi i daju preporuke za ostvarivanje kvalitetnih i ravnopravnih veza.

U Malom Zvorniku je održana edukacija učenika prve i druge godine srednje škole na temu zaštite reproduktivnog zdravlja i prevencije nasilja u partnerskim vezama. Tatjana Nikolić i Ivana Nestorović su vršnjački edukatori u Malom Zvorniku za zaštitu reproduktivnog zdravlja. U Okviru ovog projekta planirane su i tribine za roditelje, tokom decembra meseca, u svim mestima.

Cilj projekta je i da se putem tribina za roditelje i prosvetne radnike, akcijama, medijskom kampanjom i korišćenjem društvenih mreža javnost senzibiliše o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih, u cilju očuvanja reproduktivnog potencijala mladih i cele nacije. Promovisaće se nenasilno ponašanje što će u krajnjem ishodu doprineti tolerantnijem društvu, rodnoj ravnopravnosti i smanjenju učestalosti nasilja u adolescentnim vezama i boljem psihičkom i fizičkom zdravlju nacije u celini.

Obuka vršnjačkih edukatora (VE) za 22 srednjoškolca sa ciljem podizanja nivoa znanja i veština o zaštiti od nasilja u partnerskim vezama, zaštite reproduktivnog zdravlja (Sexual & Reproductive Healthcare), sprečavanju polno-prenosivih infekcija (HIV/AIDS), organizovana je tako da osposobi mlade edukatore da na zanimljiv način, uz upotrebu filma u vršnjačkoj edukaciji, informišu više od 2000 srednjoškolaca u 11 škola iz sedam mesta o neprihvatljivosti nasilja u vezama, razumevanju rodnih stereotipa i stvaranju nulte tolerancije na nasilje i razvijanju odgovornog ponašanja.

Tokom obuke mladih VE, predavači i treneri iz NVO ,,Iskra“ bili su: primarijus dr Nada Đurić, Ljiljana Ranković, Nadica Polić, Maja Bojanić i psiholog dr sci Živka Mićanović Cvejić. Psihoterapeutkinje Marijana Radulović i Jelena Milić Jerković iz Asocijacije za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje (ALTERO) Beograd, posebno su edukovane za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja. Montaža i postprodukcija filma realizovane su u studiju u Beogradu, za šta je zadužena Milica Batričević.

„Mladi protiv diskriminacije“ je projekat podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Vršnjački edukatori iz Malog Zvornika su učenice četvrtog razreda Turističke škole u Malom Zvorniku, Marina Radosavljević i Miljana Kovačević.

Trening za obuku 15 vršnjačkih edukatora održan je početkom oktobra na Gučevu. Cilj treninga je da se steknu znanja i veštine za borbu protiv diskriminacije, koje prenose svojim vršnjacima. Takođe da se osposobe da deluju i u svojoj  zajednici kako bi radili na osnaživanju mladih, za ostvarivanje prava i preduzimanje i korišćenje mehanizama za borbu protiv diskriminacije. Na treningu su stečana znanja iz oblasti prepoznavanja različitih oblika diskriminacije, osposobljeni su da razlikuju predrasude, streotipe, i uticaj diskriminacije na društveni život mladih.  Mladi su na treningu upoznati sa diskriminacijom po različitim osnovama u odnosu na različite grupe: deca, mladi Romi, mladi sa invaliditetom, žene, oboleli: HIV pozitivni, oboleli od raka, bivši zavisnici, zatim LGBT populacija i slično. Mladi vršnjački edukatori i edukatorke obučeni su za samostalano izvođenje vršnjačke edukacije u srednjim školama u svojim mestima. Program treninga se odvijao uz interaktivan rad, osmišljen je od strane stručnog tima Iskre, a angažovani su i predavači iz oblasti ljudskih prava, socijalne i zdravstvene zaštite, psihologije, komunikacije, rešavanja konflikata, socijalnog marketinga, pedagoška asistentkinja. Metod rada na treningu je realizovan kroz vežbe, radionice, rad u grupi, prezenatacije. Vršnjački edukatori, za oko 1000 učenika srednjih škola u Loznici, Bogatiću i Malom Zvorniku, definišu toleranciju sa 17 pojmova kao Uzdržanost; Praštanje; Razumevanje; Nenasilje; Emaptiju; Uvažavanje; Prijateljstvo; Prihvatanje; Raznolikost; Slušanje; Ljubav; Pravo na različitosti; Poštovanje; Strpljenje; Savet; Popuštanje; Trpeljivost. Tolerancija je poštovanje, timski rad, ljubav, strpljenje, poštovanje tuđih mišljenja, razumevanje, izbegavanje sukoba razgovorom, prihvatanje, neosuđivanje drugih, humanost, poverenje, prihvatanje razlika i uživanje u njima, saosećajnost, smelost i podržavanje drugih.

Učenici će biti osnaženi da se na različite načine bore protiv diskriminacije. Podeljen im je edukativni materijal sa ciljem da se smanje predrasude kada su u pitanju Romi, ali i druge osetljive grupe građana kao što su osobe sa invaliditetom, siromašni, osobe sa retkim ili ređim bolestima… Takođe je cilj da se na mlade utiče da se smanji govor mržnje, zastupa i promoviše tolerancija.

NVO ,,Iskra“ u Loznici organizuje i sportske turnire pod motom ,,Mladi protiv droge“ do kraja novembra, meseca borbe protiv bolesti zavisnosti.

Izvori: Udruženje građana ,,Iskra“ / Loznički nedeljnik / Mali Zvornik Info

Foto galerija: UG ,,Iskra“ / Vršnjački edukatori

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Share