U selima malozvorničke opštine počela obnova niskonaponske elektromreže

U četiri sela na području opštine Mali Zvornik ovih dana počeli su radovi na rekonstrukciji niskonaponske elektromreže, koja obuhvata zamenu 166 dotrajalih drvenih stubova odgovarajućim betonskim. Sanacija elektromreže odvijaće se u naredna dva meseca u naseljima Donja Borina, Radalj, Amajić i Culine, u ukupnoj dužini od 5 km i 800 m. Investiciju, vrednu 11 miliona dinara, finansira Elektroprivreda Srbije (EPS).

Povodom početka radova na obnovi elektromreže u Malom Zvorniku, predsednik opštine Zoran Jevtić rekao je da su oni rezultat nedavnog sastanka predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i članova Vlade sa predsednicima opština Mačvanskog okruga u Loznici, na kojem je razgovarano o najznačajnijim problemima i potrebama opština podrinjskog kraja, kao i o mogućnostima njihovog efikasnog rešavanja.

„Na sastanku su definisani problemi svake od opština, kao i to na koji način i u kom roku ih je moguće rešiti“, objasnio je Jevtić i dodao da je Opština Mali Zvornik tom prilikom, između ostalog, tražila rekonstrukciju niskonaponske elektromreže na najkritičnijim lokacijama, imajući u vidu dolazak zimskog perioda, koji sa sobom nosi teškoće u snabdevanju strujom, usled lošeg tehničkog stanja mreže.

„Tom prilikom predsednika republike i članove Vlade Srbije upoznali smo s činjenicom da je elektromreža u opštini Mali Zvornik na više deonica u jako lošem stanju, da je čine drveni, truli i dotrajali stubovi, sa provodnicima nedovoljnog preseka, skloni rušenju usled jačih padavina, zbog čega je neophodna hitna rekonstrukcija mreže“, rekao je Jevtić.

On je istakao da je ubrzo nakon tog sastanka usledio dolazak generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Milorada Grčića u Mali Zvornik, sa kojim je detaljnije razgovarano o stanju elektromreže u opštini i napravljen detaljan plan aktivnosti za rešavanje najurgentnijih problema.

„Samo mesec dana od te posete počeli su radovi sanaciji mreže na najkritičnijim deonicama, koji očekujemo da budu završeni do kraja godine. S obzirom na to da, osim lokacija na kojima se trenutno radi, na mreži ima još dosta problematičnih mesta, pobrinućemo se da, dok traje prva faza radova, sačinimo plan za nastavak aktivnosti“, rekao je Jevtić, dodajući na kraju da je u tom cilju predviđeno formiranje zajedniče komisije, sastavljene od predstavnika opštine i EPS-a, koja će identifikovati stanje na terenu i dati predlog za dalju sanaciju mreže po prioritetima.

Ljiljana Ristanović

Share