U toku naučnoistraživački kamp Ekološkim rešenjima do zdravog vodotoka

U Malom Zvorniku u toku naučnoistraživački kamp „Ekološkim rešenjima do zdravog vodotoka“

Opština Mali Zvornik do 19. oktobra domaćin je petodnevnog naučnoistraživačkog kampa, posvećenog promociji ekološki prihvatljivih rešenja za revitalizaciju vodnih tokova. Učesnici kampa su studenti geografije, primenjene ekologije i zaštite životne sredine, koji u saradnji sa stručnjacima u ovim oblastima, na lokacijama Velike Reke rade na razvijanju primenjivih tehnika za unapređenje ekološkog stanja rečnog korita.

Održavanje kampa omogućila je Opština Mali Zvornik, u okviru projekta ,,Zelene tehnologije revitalizacije vodotokova”, sa ciljem da doprinese očuvanju i unapređenju vodnih resursa u slivu reke Drine.

Projekat tokom oktobra i novembra realizuje Udruženje ,,Eko Drina”, u saradnji sa Omladinsko – ekološkim udruženjem ,,Naša Ljubovija” iz Ljubovije, a finansira ga Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.

Cilj projekta jeste promovisanje ekološkog pristupa u revitalizaciji akvatičkog (vodenog) ekosistema, koja podrazumeva obnavljanje ekološke ravnoteže i uspostavljanje ekoloških funkcija u degradiranom vodotoku.

Glavne aktivnosti usmerene su na edukaciju o tehnikama ekoremedijacije površinskih tokova i promociju ovakvog pristupa, s ciljem njegovog integrisanja u razvojne planove na lokalu, vezane za rešavanje problema na degradiranim vodotokovima. Pojam ekoremedijacije podrazumeva korišćenje prirodnih procesa u zaštiti i unapređenju nekog ekosistema. 

Naučnoistraživački kamp predstavlja sjajnu priliku za studente primenjene ekologije i zaštite životne sredine, da usvoje nova znanja u oblasti ekohidrologije i upravljanja vodnim resursima.

Kamp je osmišljen tako da će studenti osim teorijskog dela razvijati modele za revitalizaciju akvatičkog ekosistema prema uvidu na terenu i dostupnim podacima koji su izrađeni iz prethodnih projekata.

Ovaj petodnevni kamp je mesto gde će polaznici primeniti do sada usvojena znanja i steći nova praktična znanja i veštine, raditi u timu sa stručnjacima i dati doprinos projektu primene ekoloških rešenja za revitalizaciju vodnih tokova i ugradnju ovakvog pristupa u razvojne i operativne planove opština u slivu reke Drine.

Foto galerija: Udruženje ,,Eko Drina”

Korisni link:

Podrška Ministarstva zaštite životne sredine projektu „Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka“

Prilog: Promotivni flajer

Novinari saradnici: Ljiljana Ristanović / Dalibor Krstić

Obnovljena i čista priroda – zdravo potomstvo

Projekat je odobren i sufinansiran radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Zvornik u 2017. godini.

 

Share