Opština Mali Zvornik obezbedila „Pomoć u kući“ za stara lica

„Pomoć u kući“ za stara lica Opština Mali Zvornik obezbedila za 30 sugrađana

Pružanje usluga socijalne zaštite „Pomoć u kući“ Opština Mali Zvornik u narednih 12 meseci obezbedila je za 30 starijih lica i odraslih osoba sa invaliditetom sa područja opštine. Korisnicima ovog programa, koji je zvanično počeo 01. oktobra, usluge pomoći u kući pružaće četiri gerontodomaćice, osam sati dnevno, pet dana u nedelji.

Predsednik opštine Zoran Jevtić saopštio da je za realizaciju ovih usluga od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne zaštite Republike Srbije dobijeno ukupno 2. 120.075 dinara.

On je izjavio je da je potreba za kontinuiranim pružanjem podrške starim licima u opštini Mali Zvornik evidentna i da se nameće samom činjenicom da značajan procenat ukupnog broja stanovnika opštine čine stariji od 65 godina.

„Ovog puta uslugama obuhvatićemo 30 korisnika, a Centar za socijalni rad proceniće kojim licima su te usluge najpotrebnije. Trudićemo se da obezbedimo kontinuitet, odnosno omogućimo njihovo sprovođenje i u sledećoj godini“, rekao je Jevtić, ističući da to u najvećoj meri zavisi od zainteresovanosti i sposobnosti pružalaca usluga, kojih ranijih godina nije bilo ili nisu ispunjavali propisane uslove.

On je dodao da je Opština Mali Zvornik i ranije pokušavala da od nadležnog ministarstva dobije sredstva za realizaciju ovih usluga, ali da zbog pomenutih poteškoća nije uspevala u tome, napominjući da licencu za ovaj vid usluga socijalne zaštite nema lokalni Centar za socijalni rad, zbog čega realizacija programa podrške starima nije bila moguća preko te ustanove.

Predsednik opštine je najavio da će u budžetu za narednu godinu biti planirana sredstva potrebna da Centar za socijalni rad sprovede neophodne procedure i ispuni uslove za dobijanje licence, kako bi mogao da se bavi pružanjem ovih usluga.

Usluge pomoći u kući starim licima u Malom Zvorniku, u narednih godinu dana pružaće Nevladina organizacija „Karitas“ iz Šapca, izabrana nedavno putem javne nabavke.

Jevtić je naglasio da je u pitanju organizacija koja poseduje odgovarajuću licencu za rad i koja će uposliti gerontodomaćice sa područja malozvorničke opštine.

„U Malom Zvorniku je 10 gerontodomaćica završilo odgovarajuću obuku, odnosno poseduju sertifikate o završenoj obuci, akreditovanoj od strane Republičkog zavoda za socijanu zaštitu, i navedena organizacija moći će da ih angažuje za rad na pružanju usluga pomoći u kući starima“, objasnio je Jevtić.

Neke od usluga predviđenih programom podrške starim licima jesu pomoć u obezbeđivanju hrane, nabavka namirnica, priprema lakih obroka, održavanje higijene posuđa, pomoć u održavanju higijene odeće, posteljine, stana, nabavka lekova, odvođenje lekaru i slično.

Foto galerija: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Novinar: Ljiljana Ristanović

Reference: Karitas Šabac

 

Share