Građanski savet opštine Mali Zvornik realizuje obuku za projektni menadžment

U okviru projekta: „Jačanje kapaciteta civilnog sektora i službi opštinske uprave za održivi razvoj lokalne zajednice“, koji se finansira sredstvima iz budžeta opštine Mali Zvornik, nakon sprovedenog Javnog konkursa za finasiranje/sufinasiranje troškova redovnih aktivnosti i projekata udruženja građana i ostalih organizacija civilnog društva iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2017. godinu, održana su tri modula (tematski kompaktne celine) Obuke za projektni menadžment. Učesnici (participanti) obuke su predstavnici javnog i civilnog sektora opštine Mali Zvornik.

Aktivnosti će se realizovati u periodu od avgusta do decembra 2017. godine. Projekat ima za cilj da poveća nivo kapaciteta lokalne zajednice za povlačenje sredstava pretpristupnih i drugih razvojnih fondova za realizaciju projekata od značaja za održivi razvoj opštine Mali Zvornik.

Tokom prvog modula, krajem septembra učesnici su upoznati sa osnovnim definicijama projektnog menadžmenta, kao i planom edukacije koja će trajati dva meseca, u okviru koje će zajednički razvijati svoje projektne ideje. Početkom oktobra definisane su pripremne radnje koje se sprovode kako bi se odredili opravdanost, značaj i izvodljivost izloženih predloga projekata. Kroz timski rad, učesnici su upoznati sa podelom projektnog ciklusa po etapama, a pojašnjena im je važnost identifikacije (faze analize). Iz više razloga, analiza problema je kritična faza projektnog planiranja, jer ona vodi u sve sledeće analize i odlučivanja o prioritetima. Pomoću jednog grafičkog prikaza utvrđuje se glavni problem sa svim njegovim uzrocima i posledicama. Naredni je grafički prikaz ciljeva koji daje sliku budućnosti, odnosno stanja kada problemi budu otklonjeni.

Projektom je predviđena edukacija predstavnika civilnog sektora, kao i predstavnika opštinske uprave, javnih službi i privatnog sektora za pisanje i implementaciju složenih projekata i partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora. Opština Mali Zvornik odobrila je sredstva za jačanje kapaciteta Organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih stejkholdera (zainteresovanih strana) za upravljanje složenim projektima. Pojam stejkholderi potiče od engleske reči ,,stakeholder’’ i odnosi se na svaku osobu, grupu ili instituciju koja ima određene veze sa projektom, koja realizacijom projekta može nešto dobiti ili izgubiti. (Termin je prvi put zapisan 1708. godine u značenju „osobe koja može da ostvari učešće u rezultatima ili učešće u dobitku“.)

Izvori: Građanski savet opštine Mali Zvornik / Mali Zvornik Info
Foto galerija: Građanski savet opštine Mali Zvornik

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Share