Održana IX redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik

Novi rebalans budžeta opštine Mali Zvornik i Odluka o o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme

IX redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik održana je u utorak, 4. jula. Lokalni parlament razmatrao je 10 tačaka dnevnog reda. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Radovan Tadić, uz prisustvo 27 odbornika. Nakon podnošenja neopozive ostavke, iz ličnih razloga, izglasan je prestanak mandata odbornika Dragana Kostjerčevića, koji je do danas obavljao funkciju zamenika predsednika Skupštine opštine Mali Zvornik.

Prema oceni predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, usvajanje Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik za 2017. godinu je početak donošenja nepopularnih mera. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu jedinica lokalne samouprave do 50.000 stanovnika, kakav je opština Mali Zvornik, biće sveden na 140.

Prvobitni predlog nadležnog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave bio je da se broj zaposlenih smanji za 22 radna mesta, ali je značajno ublažen činjenicom da će u 2017. godini biti sproveden postupak racionalizacije zaposlenih na neodređeno vreme za sedmoro ljudi.
Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik utvrđen je na sledećim osnovama: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik – 47 zaposlenih, Javno komunalno preduzeće ,,Drina’’ Mali Zvornik – 54, Biblioteka ,,17. septembar’’ – 9 i Predškolska ustanova ,,Crvenkapa“ – 30 zaposlenih, što je 140 u ukupnom broju.

Zbrinjavanje viška zaposlenih sprovodiće se pažljivo i na pravedan način. Sredstva za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine u postupku racionalizacije, obezbeđuju se iz budžeta za Opštinsku upravu, biblioteku i vrtić, a komunalno preduzeće će opredeliti sredstva za svoje zaposlene.

Za svaku jedinicu lokalne samouprave Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru definisan je optimalan broj zaposlenih – na osnovu internog međusobnog upoređivanja jedinica lokalne samouprave po osnovu površine, broja naselja, broja stanovnika, broja turista i broja jezika u upotrebi. Jedinice lokalne samouprave koje imaju broj zaposlenih ispod predviđenog optimuma dobile su prostor za novo zapošljavanje, dok one iznad tog broja moraju i ove godine da smanjuju broj zaposlenih. Do kraja ove godine na lokalu je predviđeno ukupno neto smanjenje broja zaposlenih od 2.500.

Tokom dosadašnjeg procesa racionalizacije pronađeni su prostori za uštede ali tako da nije narušen kvalitet rada javne uprave i funkcionalnost sistema. Srbija je jedna od zemalja sa najmanje zaposlenih u javnoj upravi u Evropi, ukoliko je posmatramo prema broju zaposlenih u javnoj upravi u odnosu na 100 stanovnika. Nakon dva kruga sveobuhvatne racionalizacije broja zaposlenih, u Srbiji danas imamo 6.4 zaposlena u javnoj upravi na 100 stanovnika, dok je prosek u EU 8.5.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godinu, usvojena je zbog novonastalih okolnosti, predstojeće racionalizacije broja zaposlenih na neodređeno vreme, ali i zbog priliva sredstava na ime primanja od otplate kredita.

Prema rečima predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, ovaj rebalans je iznuđen i primenjene su neophodne mere. Smanjene su tekuće i kapitalne subvencije u iznosu od 13.200.000,00 dinara koje se odnose na izgradnju toplane, a raspoređene su na socijalna davanja zaposlenima i u okviru budžetskog fonda koji se odnosi na geodetske radove i specijalizovane usluge. ,,Posebno je dragoceno da ćemo uštedeti značajna sredstva koja smo izdvajali za kupovinu gasa i interkonekciju tokom protekle dve decenije. Uspeli smo da utvrdimo žirante za neka preduzeća nakon objavljivanja iscrpnog Izveštaja Fonda za razvoj i naplatimo deo kredita. Dobićemo i finansijska sredstva pomoći za uređenje prostorija i trpezarije u Osnovnoj školi ,,Stevan Filipović“ u Radalju, pa se očekuje da ćemo do kraja godine pripremati još jedan rebalans“, istakao je Jevtić.

U izuzetno povoljnim okolnostima za Mali Zvornik, u junu je obelodanjeno da deset toplana u Srbiji prelazi na grejanje na biomasu. Mali Zvornik je deo projekta „Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije“. Zastupljeni su Nova Varoš, Novi Pazar, Prijepolje, Bajina Bašta, Valjevo, Priboj, Kladovo, Majdanpek, Bečej i Mali Zvornik. Posao prelaska na obnovljivu energiju, vredan 27 miliona evra, Srbija realizuje uz podršku Vlada Nemačke i Švajcarske, kroz donacije i povoljne kredite nemačke Razvojne banke KFW. Ministar energetike potpisao je sa KFW bankom više sporazuma o zajmu po najpovoljnijim uslovima da njihove toplane skupi gas i mazut zamene biomasom. Sredstva zajma će vraćati lokalne samouprave čiji se projekti iz ovog zajma finansiraju i to od ušteda koja će biti ostvarena u procesu korišćenja biomase umesto fosilnih goriva. Posle prelaska na biomasu pored toplotne energije, te toplane će proizvoditi i struju.

Prihodi i primanja budžeta opštine Mali Zvornik i preneta neutrošena sredstva iz prethodnih godina ovom Odlukom planiraju se u iznosu od 598.018.276,00 dinara, a prihodi i primanja iz drugih izvora i preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine direktnih i indirektnih budžetskih korisnika planiraju se u iznosu od 15.036.000,00 dinara, što ukupno iznosi 613.054.276,00 dinara. U odnosu na prethodni plan, prihodi i primanja budžeta veći su za 2.068.276,00 dinara. Rashodi su usklađeni sa prihodima. Određena sredstva su namenjena za socijalna davanja u postupku smanjenja broja zaposlenih na neodređeno vreme. U Opštinskoj upravi, tim povodom, namenjeno je 5.100.000,00 dinara, ili 4.200.000,00 dinara više nego prethodnim planom. Predviđeni rashodi za socijalna davanja zaposlenima u PU ,,Crvenkapa“ su 1.950.000,00 dinara, što je 1.800.000,00 dinara više u odnosu na prethodni plan.

Tonski prilog: Izlaganje predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića

Novom Odlukom o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik, sada je predviđeno 47 izvršilaca za 2017. godinu. Načelnica Opštinske uprave Vanja Blagojević pojasnila je prisutnim odbornicima da je II izmena i dopuna Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Mali Zvornik i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Mali Zvornik za 2017. godinu usklađena sa novonastalim okolnostima u smanjenju broja izvršilaca na neodređeno vreme i sa izmenom Odluke o budžetu.

Izveštaj o radu Opštinske uprave za 2016. godinu obrazložila je zamenica načelnika Opštinske uprave Gordana Vasilić.

Odbornici lokalnog parlamenta jednoglasno su usvojili Odluku o ravnopravnosti polova. Pod ravnopravnošću polova podrazumeva se ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora, u skladu sa zakonom. Princip ravnopravnosti polova obezbeđuje se prilikom kandidovanja za izbore na funkcije i prilikom imenovanja, postavljanja i izbora u organe javne vlasti. Prilikom imenovanja, postavljanja i izbora predstavnika organa javnih vlasti, ovlašćeni predlagač dužan je da predloži najmanje 30 odsto predstavnika manje zastupljenog pola. Princip rodne ravnopravnosti integriše se u sve strateške dokumente opštine Mali Zvornik, a naročito u Strategiju razvoja opštine i Odluku o budžetu.

Video zapis: RTV Lotel

 

Izvori: Mali Zvornik Info / RTV Lotel

Foto galerija : Mali Zvornik Info

Novinari: Dalibor Krstić / Draga Prokopić

Share