Javna rasprava o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godinu

Javna rasprava povodom razmatranja Predloga Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godinu

Republika Srbija

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK

Broj: 06 – 914/2017-1

Dana: 05.06.2017. godine

Mali Zvornik  

POZIV NA JAVNU RASPRAVU 

Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 06. juna 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38 Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati:

Predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godinu.

Navedeni akt može se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs. Vaše komentare, mišljenja i primedbe možete proslediti i putem elektronske pošte na adresu: opstinamalizvornik@gmail.com.

                                                    PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Radovan Tadić, s.r.

U prilogu:

Predlog Odluke o prvim izmenama izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godinu

 

 

Share