Судски дани и у Малом Зворнику

Од априла омогућени су судски дани за парничне, ванпарничне и оставинске спорове у Малом Зворнику Отварањем канцеларије Основног суда из

Share
Отвори вест